Informační list ČÍSLO 10
Zpět na obsah
ANKETA ASUD 1998


ZKUŠENOSTI UČITELŮ Z PRÁCE S UČEBNICEMI A DALŠÍMI POMŮCKAMI

V roce 1998 jsme opět uspořádali anketu, která mapuje užívání učebnic v dějepisu, které náš trh nabízí pro základní i střední školy. Ankety se zúčastnili učitelé z více než stovky všech typů škol. Nejvyšší zastoupení mají učitelé škol základních. Většina účastníků ankety se vyjádřila nejen k učebnicím, které používá běžně ve třídě, ale též k titulům, které jim slouží jako doplňková literatura.

Na ZŠ zůstávají nejpoužívanějšími učebnicemi publikace nakladatelství Práce - tzv. klasická řada. Jsou vesměs hodnoceny kladně. Tuto řadu využívají i víceletá gymnázia. Vyšší třídy gymnázií pak užívají řadu učebnic obecných a českých dějin též z nakladatelství Práce. Jejich hodnocení je pozitivní. Pro SOŠ neexistuje vhodná učebnice. proto učitelé užívají nejrůznější tituly. nejčastěji Světové dějiny I-II nakl. Fortuna. Tato učebnice dosahuje jen průměrného hodnocení. Její užívání ve škole považují účastníci ankety za značně problematické. Všichni účastníci ankety bez ohledu na typ školy se shodují v tom, že špatně použitelná až nevyhovující je řada Historie v nepokřiveném zrcadle nakl. Fortuna.

Vesměs kladně jsou hodnoceny doplňkové pomůcky a pracovní sešity, neboť jejich výběr ke zcela v pravomoci učitele. Každý si již vybírá podle svého zaměření a způsobu práce. Nejčastěji si učitelé vybírají:

 • Mandelová a kol.: Dějepisné atlasy pro ZŠ a nižší třídy gymnázií - Kartografie
 • Sedlmayerová: Dějepis formou ukázek z krásné literatury - Nakl. Olomouc
 • Mandelová: Opakování pravěku a starověku (pracovní sešit) - Nakl. Olomouc
 • Mandelová: Opakování středověku (pracovní sešit) - Nakl.Olomouc
 • Pavelka: Hrátky s dějepisem - MC Brno
 • Kočvarová: Pravěk a starověk (pracovní sešit) - Velryba
 • Kočvarová: Středověk (pracovní sešit) - Velryba

  Pro práci ve třídě se účastníkům ankety neosvědčily zejména tyto tituly:

 • F. Kočí: Pracovní sešit pro 8. r. ZŠ - Educo
 • Hlavačkovi: Lidé v dějinách - Novověk (pracovní sešit) - Fortuna
  Bohumila Burešová, Plzeň

  Jak členové ASUD, kteří dostávají IL již od roku 1997, vědí, zmíněná anketa nebyla prvním zjištěním názoru učitelů na dějepisné pomůcky. Pro informaci nových členů připomínáme, že nejen pro potřeby kolegů - členů Asociace učitelů dějepisu ČR a dalších učitelů dějepisu - jako součást vlastního projektu a také jako podklad k diskusi o podobě učebnice, která by nejlépe vyhovovala potřebám současné školy zorganizovali a zpracovali členové učitelského odboru Historického klubu (v l. 1990-95) - ASUD (od r. 1995) v letech 1993-98 již čtyři ankety: týkaly se učebnic, pracovních sešitů a atlasů pro dějepis. Svůj názor na jejich kvalitu vyjádřilo postupně téměř patnáct set učitelů dějepisu ze ZŠ, gymnázií i středních odborných škol.

  Ve třech z těchto anket byla stupnice hodnocení 1 - 5 ( 1 = učebnice nebo pomůcka, která naší práci všestranně vyhovuje a kterou bych bez výhrad doporučil; 2 = pomůcka vyhovuje, mám drobné výhrady; 3 = pomůcka má větší nedostatky, ale celkově použitelná; 4 = pomůcka má závažné nedostatky, použitelná jen s problémy, těžko mohu doporučit; 5 = v žádném případě nemohu kolegům doporučit ). V jedné z anket se hodnotilo A - B - C - D. Nejprve uvádíme pořadí dnes užívaných titulů učebnic a pomůcek seřazených podle koeficientů, které získaly v roce 1998. První číslo je průměr známek z r.1998, pro srovnání následuje hodnocení z druhé a třetí ankety z roku 1997, čtvrtý je průměr z roku 1993. Nejprve jsou uvedeny učebnice pro ZŠ, gymnázia, pak další tištěné učební pomůcky - pracovní sešity, atlasy, čítanky. (Většina titulů pojatých do ankety z roku 1993 se již dnes neužívá).


 • VÝSLEDKY ANKET ASUD:

  A. Učebnice pro základní školy
  Titul (nakladatel) Pořadí a průměr "známek"
  19981997a1997b1993
 • Hroch a kol. (didaktické zpracování H.Mandelová): Středověk I-III (Práce)1, 401:1,4A1:1,3
 • Michovský: Pravěk a starověk (Práce)1, 782: 1,6A-B2:1,35
 • Kuklík: Období 1918-38 (Fortuna)1, 973- 4: 1,7
   
   
 • Rulf-Válková: Pravěk a starověk (SPN)2,00
   
   
   
 • Augusta-Honzák: Děj. pravěku a starověkého Orientu (Práce)2, 057- 9: 1,9
   
   
 • Hrbek: České dějiny z ptačí perspektivy (SPN)2,0817:2,5
   
   
 • Augusta Honzák: Dějiny starověkého Řecka a Říma (Práce)2,0915: 2,35
   
   
 • Petráňová: Středověk (Fortuna)+Raný nov. 2,135-6: 1,8
   
   
 • Čapek a kol.: Novověk I-III (Práce)2,1416: 2,4C-D1,57
 • Kostlán - Bělina: Novověk 1,2 (Scientia)2,267-9: 1,9
   
   
 • Marek a kol.: Pravěk, Starěk (Scientia)2,3020: 3,0B
   
 • Kol. autorů: Nová doba 1-4 (Práce)2,3719: 2,85C
   
 • Charvát - Pečírková: Starověk (Fortuna)2,485-6: 1,8
   
   
 • Petráňová: Raný novověk (Fortuna)2,505-6: 1,8
   
   
 • Jančík: Dějiny moderní doby 2 (Fortuna)2,60
   
   
   
 • Nálevka: Dějiny moderní doby 3 (Fortuna)2,65
   
   
   
 • Hlavačka: Novověk I-II (Fortuna)2,703- 4: 1,7
   
   
 • Olivová: Nová doba (Scientia)2,7713-14: 2,3
   
   
 • Neústupný: Pravěk (Fortuna)2,7813-14: 2,3
   
   

 • Augusta-Honzák-Picková-Kubů: Dějiny středověku a raného novověku II (Práce)2,867- 9: 1,9
   
   
  Vaníček-Hrochová-Smetánka: Středověk I-II (Scientia)18: 2,7
   
   
 • Beneš-Augusta:Dějiny novověku I (Práce)2,9110-11:2,0
   
   

 • Hlavačka: Dějiny moderní doby (Fortuna)2,95
   
   
   
  Picková-Kubů: Dějiny středověku a raného novověku (Práce)
   
   
   
 • Augusta-Honzák: Dějiny novověku II (P)2,96
   
   
   
 • Augusta-Honzák: Dějiny novověku III (P)2,99
   
   
   
 • Kol. autorů: Historie v nepokřiveném zrcadle Fortuna) 3,3221: 3,1
   
   
  Prázdná políčka: učebnice v době ankety ještě nebyla vydána, nebo nebyla do ankety zařazena, protože se na školách užívala příliš krátkou dobu. Nejsou zde ani tituly několika nakladatelství z roku 1998.

  B. Učebnice pro střední školy - gymnázia z roku 1998
  Titul (nakladatel) Pořadí a průměr "známek"
  19981997a1997b1993
 • Harna - Fišer: Dějiny českých zemí (Fortuna)1,391: 1,3A-B
   
 • Beneš-Petráň: České dějiny I (Práce)1,40
   
   
   
 • Souček: Dějiny pravěku a starověku (Práce)1,453: 1,65A-B
   
 • Kuklíkovi: Dějiny XX. století (Práce)1,485: 1,9B
   
 • Hroch: Dějiny novověku (Práce)1,544: 1,7B
   
 • Oliva: Dějiny starověkého světa (Scientia)1,572: 1,6B-C1,7
 • Beneš: Dějiny středověku (Práce)1,776-8: 2,0B1,75
 • Kol.:Dějiny zemí Koruny české I-II (Paseka)2,339: 2,2B-C1,58
 • Kol. HÚ AV: České a čs. dějiny I-II (Fortuna)2,356-8: 2,0
   
  1,86
 • Kol.: Dějiny evropské civilizace I-II (Paseka)2,6612: 3,0
   
   
 • Čapek-Pátek: Světové dějiny I-II (Fortuna)2,7211: 2,7C
   
 • Janovský: Dějiny Čechy a Moravy(S&M)2,8010: 2,25
   
  1,85
 • Janovský: ČSR 1918-92 (S&M)3,006-8: 2,0
   
  1,85

  C. Pomůcky pro základní i střední školy:

  Pomůcka (vydavatel) Hodnocení
  19981997a1997b
 • Mandelová a kol.Dějepisný atlas pro ZŠ - Novověk I (Kartografie Praha)1,122-3:1,2A

 • Mandelová a kol.: Dějepisný atlas - Středověk (Kartografie Praha)2-3:1,161:1,15A
  Mandelová: Opakování pravěku a starověku (pracovní sešit - Nakladatelství Olomouc)1,164:1,4A
 • Mandelová: Opakování dějin středověku (pracovní sešit - Nakladatelství Olomouc)1,277-8:1,6A
 • Mandelová a kol.: Dějepisný atlas - Pravěk-Starověk (Kartografie Praha)1,302-3:1,2A
 • Historický atlas II (stř.školy - Novověk; Kartografie)1,509:1,65
   
 • Historický atlas I (stř. školy - Pravěk, středověk)1,647-8:1,6
   
 • Augusta: Pracovní sešit k dějinám pravěku a starověku (Práce) 1,6412:1,95
   
 • Pavelka: Hrátky s dějepisem (prac. sešit - MC Brno)1,665-6:1,5C
 • Bauer: Novověk (pracovní sešit - Tobiáš)
  Bauer: Středověk (pracovní sešit - Tobiáš)
  1,73
  1,73
  13-15:2,0
  10-11:1,7
  AB
 • Jetmar: Otázky a úkoly (novověk - Scientia)1,8019:3,75
   
 • Kočvarová: Středověk (pracovní sešit - Velryba)1,8617-18:2,3A
 • Šutková: Otázky a úkoly (prac. sešit - Scientia)1,8816:2,2
   
 • Kočvarová: Pravěk a starověk (prac. sešit - velryba)1,1910-11:1,7AB

 • Charvát-Neústupný-Pečírková: Pravěk a starověk (pracovní sešit - Fortuna)2,017-18:2,3
   
  Šimičková: Otázky a úkoly (pracovní sešit k dějinám novověku - Scientia)2,017-18:2,3
   
 • Kočvarová-Havelka:Pozdní středověk a počátky novověku (prac. sešit - Robot)2,0613-15:2,0
   
 • Sedlmayerová: Dějepis formou ukázek z krásné literatury ( dějepisná čítanka - Nakl. Olomouc)2,205-6:1,5A
 • Hlavačkovi: Lidé v dějinách Novověk (prac. sešit - Fortuna)2,6213-15:2,0
   
 • Kočí: Pracovní sešit pro 8. r. ZŠ (EDUCO)2,70
   
   
  (Anketu zpracovala Bohumila Burešová, reg. pob.Plzeň)


  NEJEN ŽEBŘÍČKY A ČÍSLA

  Hodnocení učebnic a pomůcek číselnými ukazateli přináší důležité informace. Připomínáme však, že se s tím nechceme spokojit. V průběhu minulých měsíců jsme začali shromažďovat také další vyjádření, která doplňují "oblíbenost nebo neoblíbenost" titulů konkrétními údaji: co na které pomůcce vyhovuje, proč se osvědčuje, co na ní oceňujeme nebo naopak proč nejsme spokojeni, co postrádáme. Prosíme, vraťte se k IL 9, kde je výzva uveřejněna, sedněte a napište. My Vám na oplátku posíláme nově vydaný sborník.


  DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁM DOSUD NAPSALI A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SDĚLENÍ OD VÁS. RÁDI BYCHOM JE ZPRACOVALI DO PŘÍŠTÍHO INFORMAČNÍHO LISTU.

  Výbor

  back