Na obsah IL.č.10 Informační list ČÍSLO 10
pavouk
H I S T O R I E

Informace o činnosti ASUD (ev. jejích předchůdců),
jejích záměrech a některých konkrétních akcích od konce roku 1989

1. ČINNOST A CÍLE ASUD PŘEHLEDNĚ


2. NĚKTERÉ KONKRÉTNÍ ČINNOSTI V CHRONOLOGICKÉM PŘEHLEDU
Prosinec 1989 - 1990: OF a UO HK
Rok 1991:
Rok 1992:
Rok 1993:
Rok 1994:
Rok 1995: zaregistrování Asociace učitelů dějepisu (ASUD ČR namísto UO HK)
Rok 1996:
Rok 1997:

back