SDRUŽENÍ HISTORIKŮ ČR

JEDNÁNÍ ZÁSTUPCŮ SH S MINISTREM ŠKOLSTVÍ

Dne 18. února byli zástupci výboru Sdružení historiků, předseda SH prof. J. Pánek a doc. Z. Beneš přijati ministrem školství E. Zemanem. Jednali o uzavření smlouvy mezi SH ČR a MŠMT o vytvoření pracovní skupiny historiků a učitelů dějepisu, která by napříště měla garantovat kvalitu učebnic a dalších pomůcek a vyjadřovat se ke všem zásadním materiálům vztahujícím se k výuce dějepisu. Aktuálnost činnosti takové skupiny, jejíž vznik je připravován již od roku 1992, ale stále ministerstvem odmítán, vzrostla po zjištění závažných nedostatků ve výuce, neuspokojivé kvalitě učebnic a pomůcek, které nenapomáhají k plnění úkolů dějepisného vyučování jak jsou očekávány.

Bylo navrženo znění smlouvy, podle níž by členy skupiny bylo šest historiků a tři učitelé. Návrh je dosud upravován pracovníky MŠMT.

K VIII. SJEZDU HISTORIKŮ

Všechny předběžné přihlášky členů ASUD, kteří mají zájem o účast na sjezdu, jsme předali organizátorům z PF VŠP v Hradci Králové a předpokládáme, že v průběhu května již dostávají podrobnější informace a program celého jednání. Termín uzávěrky přihlášek je 10. červen.

Vedením sekce, která se bude zabývat problematikou dějepisné výuky, byl pověřen člen výboru ASUD Jan Kvirenc. Připravuje její program a soustřeďuje přihlášky do diskuse (s námětem diskusního příspěvku ev. referátu). Uvítáme náměty pro jednání - o čem se domníváte, že by v průběhu diskuse nemělo být opomenuto.

PŘÍPRAVA LEXIKONU ČESKÝCH HISTORIKŮ

Výbor SH se rozhodl ke sjezdu vydat publikaci, jakou po dlouhou dobu odborná veřejnost postrádá - přehled v současné době pracujících českých historiků s jejich badatelskou oblastí a hlavními publikacemi nebo studiemi. Knihu, kterou připravují členové výboru pod vedením dr. P. Vorla bude možno zakoupit na sjezdu.

ZE ZÁPISU VÝBOROVÉ SCHŮZE SH ČR 22. DUBNA

6) Výbor prodiskutoval a schválil návrh, aby ASUD byl definitivně přijat za kolektivního člena SH ČR. Bylo odsouhlaseno, že bude přispívat ročním členských poplatkem ve výši 5% z členského příspěvku člena ASUD...“


back