INFORMACE

NABÍDKY Z MŠMT:
  1. Od pracovnice MŠMT jsme dostali informaci o nabídce italského ministerstva školství v rámci rozšiřování vzájemných kontaktů formou spolupráce mezi školami - v tomto případě se jedná o partnerství škol z Itálie, Rakouska a České republiky v rámci projektu Comenius 1. Plánovaný projekt se týká metod výuky historie a jeho cílem by mělo být vytvoření společných modulů, které by mohly být využity ve výuce podle různých osnov.
    Italská strana nabízí účast třem školám/nejlépe jedné technicky a dvou humanitně zaměřeným/ , na nichž studují žáci ve věku 16 - 18 let a které mají možnost komunikace na internetové síti; pomocí ní by žáci mohli diskutovat a vypracovat ověřovací systém úspěšnosti dosažených výsledků. Návrh by měl být zpracován do 1. listopadu 1999 a měla by mu předcházet společná schůzka účastníků projektu v září v Římě. Zájemci se mohou přihlásit nebo získat bližší informace u Mgr. Říhové na MŠMT (telefon 02/ 57 193 682).
  2. Schillerovo gymnázium v Pirně /Německo/ hledá učitele dějepisu na výuku studentů v češtině. Požadují vzdělání pro střední školu v kombinaci D-Aj, D-Z, nebo D-etika,teologie, případně aprobaci ve třech předmětech. Komunikace v němčině je vítána (není podmínkou). Jedná se o pracovní úvazek na jeden rok, případně i více let, za výhodných platových podmínek. Zájemci se mohou informovat opět u Mgr. Říhové na MŠMT.

LETNÍ ŠKOLA UČITELŮ DĚJEPISU V PRAZE
bude letos uspořádána ve dnech 1. - 4. července. Přihlášky bude organizátorka dr. M. Bezchlebová posílat všem, kteří se účastnili minulých ročníků. Pokud nejste v databázi účastníků a vzhledem k tomu, že byste se rádi letošního ročníku účastnili, napište si o přihlášku na adresu:
PhDr. M. Bezchlebová, VÚOŠ, Pod Stanicí 2, Praha 10, 101 00.
Podle informace, které jsme získali, bude tématem letošního ročníku Problematika národnostních menšin v Evropě a v ČR.
KATEDRA HISTORIE PF MU V BRNĚ pořádá ve čtvrtek 24. 6. seminář Staroslovanská Morava,
který navazuje na předchozí téma Morava v pravěku v rámci cyklu Co nebylo v učebnicích dějepisu. Seminář je určen pro učitele základních a střeních škol, přednášet budou přední odborníci na tuto problematiku (9,00 -12,00 a 13,00 - 17,00 h.)
Seminář je pořádán v rámci akreditace MŠMT, proto poplatek 220,- mohou školy mohou hradit z příslušného rozpočtu. Koná se ve velké posluchárně PF v ulici Poříčí 9.
Zájemci si mohou napsat o podrobnější informace a přihlášku na adresu Katedra historie PF MU, Poříčí 9/11, Brno 603 00.
LETNÍ TÁBOR ŠAMANKY SOVY
v Loučce u Lipníka nad Bečvou pořádá občanské sdružení Moravská brána. Jeho ředitelka Mgr. Křenková nám zaslala informaci, v níž uvádí dvě témata a bližší údaje:
 I.: Život Keltů, termíny ( 2.- 16. 7, 21.-31.7. 2.8 - 16.8. a 18.- 28.8.) poplatek 2 500,- (10 dní), 3 500,- (14 dní)
II.: V pravěké osadě, termíny ( 7. - 17.7. , 24. 7.- 7.8. a 11.8. - 25.8.), cena 2 500,- Kč.
Zájemci se mohou přihlásit na adrese MORAVSKÁ BRÁNA, Stará 617, 751 31 Lipník nad Bečvou
ZPRAVODAJ NÁRODNÍHO MUZEA PRO ŠKOLY
pro 2. pololetí školního roku 1998-99 uvádí přehled stálých expozic v Praze i v mimopražských expozicích a dočasné výstavy. Všechny informace o NM si lze přečíst na Internetové stránce www.nm.cz o Náprstkově muzeu na stránce www.aconet.cz/npm. Lektorské oddělení má telefonní číslo 02/244 97 376 nebo 02/ 242 26 471.
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŽIDOVSKÉHO MUZEA,
který pravidelně dostáváme, uvádí řadu zajímavých programů, například přednášku „Jak jsem připravoval v 50. letech materiály k Hilsnerově aféře“ (dr. B. černý, 24.V.), pěvecký koncert paní Dagmar Wanke (20.V.). Informace lze najít rovněž na Internetu: www.ecn.cz/ort/ecc.htm
SPOLEČNOST PŘI HUSITSKÉM MUZEU TÁBOR
pořádá několikrát do roka zajímavé přednášky a zve na ně i členy ASUD. Pokud by ti z vás, kteří mají možnost do Tábora přijet, měli o účast na nich zájem, mohou se informovat buď v samotném muzeu nebo u našeho člena Františka Mrázka: e-mail: imrazkova@iol.cz

back