INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 15

ANKETA


Vyhodnocení dotazníku ze semináře
konaného v NM 15.4.2000

Dotazník vyplnilo celkem 44 účastníků semináře:

23
G 11
10
muž 4
žena 37
neuvedeno 3
Praha 8
velké město 9
malé město 18
vesnice 5
neuvedeno 4

K hodnocení pojetí a obsahu vzdělávací části semináře
velmi pochvalné 7
pochvalné 28
bez odpovědi 9
exkurze - pochvalné 3
exkurze - bez odpovědi 39

Hodnocení přednášky Jana Petránka
velmi pochvalné, vysoké hodnocení 24
pochvalné 18
cenné podněty pro práci 2
oceňuji porozumění světu 2
zábavné, věcné méně 1
proruské, potřeba prostoru pro diskusi 1
rétorství 1

Další podněty - návrh pozvat J.Petránka znovu, přesněji vymezit téma.

Dva názory za všechny:
Rozšířílo můj politický rozhled a především mi pomohlo orientovat se v dnešním světě.
Naprosto nevšední a nezapomenutelný zážitek, zůstane stále živý, dlouho budu mít toto setkání v paměti.

Hodnocení přednášky doc.V.Nálevky
velmi pochvalné 13
pochvalné 23
bez odpovědi 9

Další odpovědi byly konkrétní
velmi hodně zvolené téma ze soudobých dějin 12
ocenění kombinace pohledu historika a publicisty 4
vynikající přednášející 2
těší se na příští valnou hromadu 2
přednášky jsou inspirací 1
přednášky ASUD umožňují kontakt s novějšími trendy výuky D 1

Návrhy na další témata seminářů
znovu 20.století 23 
historie menšin ČR 2
Balkán 2
bez odpovědi 4


Hodnocení sborníků Dějepis ve škole a Dějepis po škole
D ve škole D po škole
pokračovat 1 1
inspirace nejen pro D 1 1
výborné 7 4
přínos 15 13
inspirace 11 8
bez odpovědi 15 17

Opět jeden názor za všechny:
Sborník Dějepis ve škole oceňuji - zajímavé, podnětné, povzbuzující, hlavně z podstatné části použitelné! Sborník Dějepis po škole inspirativní ano, ale snad až zbytečně deskriptivní, slabší než předchozí svazek.

Hodnocení obsahu Informačních listů
pochvalné - celkem 18
vyhovující 11
přehledné 2
stále zajímavější 1
přínosné 2
podnětné 1
informativní 1
bez odpovědi 24
neznám 1
výtky
- někdy se ztrácí přehled, nezachytím podstatné informace
- uvádět více titulů odborné literatury
rozšířit
- informace o zajímavých kulturních akcích
- uveřejňovat texty přednášek
- uveřejňovat kontakty na výbor a pobočky


Co z obsahu Otevřeného dopisu považuji za podstatné - o čem především jednat:

časová dotace19
dějepis mezi maturitní předměty14
postavení a význam D v životě i ve škole6
osnovy6
vše3
dotace hodin na SOŠ3
osnovy vlastivědy2
význam D pro mladou generaci2
komise pro D výuku a pomůcky1
vzdělávání učitelů1
metodická příprava učitelů D1
moderní metody výuky1
nedostatek pomůcek1
vydat použitelné učebnice pro SOŠ1
redukovat obsah učiva pro ZŠ1
rozhodování do rukou odborníků1
školská reforma jako celek1
odvolat odpovědné pracovníky na MŠMT1
s dopisem obejdu všechny místní poslanecké kanceláře1
bez odpovědi16


Dotace hodin dějepisu na Vaší škole

Základní školy
třída 6 7 8 9odpovědí
počet hodin 2 2 2 2 12
2 1 2 2   3 + 1x společenskověd.sem.
2 2 2 1   1
1 2 2 1   1 + 1x praktika
1 2 1 2   1
2 2 1 1   1
2 2 2 2   3
1 2 2 2   1
(průměr) 1.87 1.87 1.913 1.87

Nižší gymnázium
8 roč 0, (7. a 8. roč. volitelný seminář) 1
6. a 7. roč 1 hod 1
Gymnázia
2x 4 zatím 5
2x 4 6
ve 4.roč. odebrán dějepis v r. 2000/1 2
SOŠ
ročník 1 2 odp.
počet hodin1 1 2
1 0 2
2 1 2
volitelný 2 2 5
2 0 1


Historické časopisy, které využívám

HO20
ĎaS16
Kuděj   1
Vlastivědné listy   1
D ve škole   1
Společenské vědy   1
Orient   1
Jihočeský sborník historický   1
Zpravodaj H   1
Osobnosti regionu sev.Moravy a Slezska   1
Co nebylo v dějepise   1
denní periodika   1
předplatné z fin. důvodů zrušeno   1
bez odpovědi12

Hodnocení učebnic, které užíváte:

UČEBNICE


back