INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 20

SDRUŽENÍ HISTORIKŮ


VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ SH

V září 2002 se v přednáškovém sále NM konalo výroční valné shromáždění Sdružení historiků.

Výbor zde podával zprávu o činnosti a hospodaření v uplynulém roce. Kromě přednášky dr. Jána o regionální historii zde byla také předána cena Josefa Pekaře (tato cena je Sdružením historiků a Pekařovou společností Českého ráje udělována nejlepší z do soutěže přihlášených prací mladých historiků do 35 let, publikované v předchozím roce). Za rok 2002 byla udělena práci M. Koldinské Každodennost renesančního aristokrata.

Na jednání přednesli zprávu i zástupci regionálních poboček a kolektivních členů SH (ze zprávy ASUD dále).

Protože skončilo tříleté volební období výboru, byl zvolen nový (podrobnosti ve Zpravodaji HK - SH). Předsedou SH se stal prof. PhDr. J. Pešek, místopředsedkyní PhDr. M. Ryantová, tajemníkem PhDr. J. Kocián a pokladníkem PhDr. E. Šimek.

HM

VELMI UŽITEČNOU PUBLIKACÍ

vydanou výborem SH v prosinci bude nesporně HISTORIKŮV ADRESÁŘ. Jsou v něm uvedena všechna historická pracoviště - fakulty, muzea a archivy se jmény pracovníků, adresami, telefony a e-maily, takže poslouží mnohostranně. Sborník uspořádala dr. M. Ryantová a bude v prodeji za 150,- Kč.


back