INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 20

NA PRAHU ROKU 2003


Díky - doufejme že dočasnému - omezení vydávání IL na dvě čísla ročně kryjí se termíny s počátky školního a kalendářního roku. Sluší se tedy alespoň stručně je vzít na vědomí. Samozřejmě při počátku nového roku upřímně zdravíme naše členy s přáním všeho dobrého v rodinách i školách. Pro zamyšlení při této příležitosti, úvahu nad stávající situací ve školství odkazujeme na zdroje povolanější a zasvěcenější - přání paní ministryně otiskují Učitelské noviny. Velmi zajímavé úvahy najdete na stránkách Učitelských listů, zejména z pera jejich šéfredaktorky Jany Hrubé; v pátém - lednovém čísle vychází ze zprávy ČŠI o neutěšeném stavu školství, který charakterizuje jako závažnou chorobu. Za přečtení zde stojí i obsažný a podnětný článek jednoho ze školních inspektorů a další příspěvky.

Témata nejaktuálnější - tzv. Rámcové vzdělávací programy a školní pomůcky - by se měly stát i námětem pro diskusi v rámci ASUD. Protože od naší poslední ankety uplynuly již čtyři roky, potřebovali bychom mít např. informace o zkušenostech s novými pomůckami vč. učebnic aktuálnější. Rovněž se mění podmínky práce na školách. Potřebovali bychom takové infor mace i k zodpovídání nejrůznějších dotazů (od novinářů, historiků včetně diskusí v rámci ministerských komisí a seminářů). Proto jsme připravili inovovanou anketu. Nepředpokládáme, že se nám podaří zopakovat výsledek z roku 1993, kdy nám - ještě před založením ASUD - v době učitelské euforie a nadějí odpovědělo 1 083 učitelů. Ale pokud byste mohli otázky okopírovat a požádat o vyplnění lístku např. na některých seminářích pedagogických center či jiných vzdělávacích akcích, učinili byste záslužný čin. Nejraději samozřejmě uvítáme hlasy všech členů ASUD (a případně jejich kolegů ze školy).

Děkujeme Vám všem, kteří jste se v loňském roce účastnili některé z našich akcí v Praze, přispěli do Informačních listů nebo do sborníku nebo napsali své názory, připomínky, poslali pozdravy, pochvalu nebo poděkování. Členové výboru se potýkají se stejnými problémy jako většina z Vás - osobními, pracovními i časovými, proto je možné, že jsme na některé e-mailové zprávy nebo dopisy neodpověděli. Dokonce mohlo dojít k chybě v administrativě (v souvislosti s členským příspěvkem, IL, sborníkem). Prosíme o informování jednatelky Lídy Bursíkové, abychom mohli věci dát do pořádku.

Konečně poslední záležitost. Ač bychom rádi měli organizaci početnou, jako je tomu u některých asociací zahraničních, kde je i několik tisíc členů, o takové podobě nemůžeme v našich skrovných podmínkách ani snít. Nezvládli bychom korespondenci, zaplacení členského příspěvku do EUROCLIO, při skrovných finančních podmínkách vytištění sborníku a tím méně rozmnožení IL na naší letité kopírce. Nicméně někteří naši členové odpadli, takže do limitních tří set členů je rezerva. Proto pokud budete v kontaktu s kolegy, kteří by měli o členství zájem, informujte je o této možnosti, případně předejte přihlášku-kartotéční lístek (z IL 18). Je též na webové stránce.

Členové výboru

back