INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 22

INFORMACE


Modernizujme vzájemnou komunikaci

Vzhledem k tomu, že intervaly mezi našimi IL jsou z řady důvodů dosti dlouhé, rádi bychom způsoby komunikace obohatili o ty, které nám nabízí moderní technika. Pravděpodobně již na každé škole je k dispozici internet a možnosti e-mailové pošty. Bylo by dobré, kdyby si každý zavedl svou vlastní adresu, abychom mohli zasílat informace, upozornění nebo dotazy co největšímu počtu našich členů. Zatím máme k dispozici databázi jen asi od stovky z Vás. Bylo by možné lépe vyřizovat i nedostatky nebo chyby v administrativě, např. v případě, že se nám vrátí zásilka, nebo naopak očekávanou zásilku nedostanete, informace o soutěžích, přednáškách, literatuře apod.
POKUD SE DOMNÍVÁTE, ŽE VAŠI E-MAILOVOU ADRESU DOSUD NEMÁME, POŠLETE NÁM JI.

Pracovníci MŠMT by se rádi dozvěděli,

jak na školách slouží publikace, které v posledním období byly rozeslány. Jde o tituly: Z. Beneše a kol.: Téma: odsun-Verbreitung (Praha 2002), Z. Beneš a kol.: Rozumět dějinám (Praha 2002), Historikové proti znásilňování dějin (Praha 2002), Češi a Němci: Dějiny - kultura - politika (Praha-Litomyšl 2002), Z. Mahler: Ano-Masaryk (Praha 2002), P. Macháček: Cesta Čechů a Němců k dnešku (Praha 2002), Historie a škola I. (Praha 2002), S. Kučerová a kol.: Česká a slovenská otázka v soudobém světě (Brno 2002), N. Winton: Zachráněná generace, CD-rom: To jsou těžké vzpomínky - holokaust Romů, R. Stradling: Jak učit evropské dějiny 20. století (metodická příručka na CD-romu, Praha 2003).
Jestliže je máte ve škole k dispozici nebo si je půjčujete z některého PC, uvítáme zprávu, abychom mohli příslušné pracovníky MŠMT informovat.

EUSTORY - 3. ROČNÍK

Zprávu o přesném znění tématu a podmínkách soutěže uveřejníme na webové stránce ihned, jakmile bude oznámeno. Informace by měla dojít na všechny střední školy, nicméně někdy se stane, že se nedostane až k přímým adresátům, vyučujícím dějepisu.

UČITELSKÉ LISTY AGENTURY STROM

jsou periodikem, které se soustavně zabývá tematikou hledání nových, efektivnějších i zajímavějších metod práce v moderní škole. Dává nahlédnout do oblasti, o níž se jinde nedočtete - i do zákulisí příprav nových plánů a koncepcí. Velmi podnětné jsou úvodníky šéfredaktorky J. Hrubé. Mezi nimi stojí za vyhledání starší číslo 5 s článkem Věž ze slonoviny na titulní stránce.

DÁLE DOPORUČUJEME

Vaší pozornosti článek P. Čorneje Školní dějepis v ohrožení zveřejněný v č. 6 časopisu Dějiny a současnost.

back