INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 24

INFORMACE - POZVÁNKY - PŘEČETLI JSME SI


NEZAPOMEŇTE

brzy poslat přihlášku na dubnový seminář a valnou hromadu, abychom mohli pro účastníky včas připravit potřebný počet CD dokumentů ke 20. století. Pozvánka s přihláškou je také zde k dispozici ve formátu rtf (58 kB) i pdf (275 kB), samotná přihláška (velikost A5) ve formátu rtf (14 kB) i pdf (159 kB).

Abychom ušetřili čas, umístíme s předstihem zprávu o činnosti za rok 2004 na webovou stránku. Seznamte se s ní, aby na jednání bylo možno uvést jen hlavní body.

VH bude volební. Máte-li návrhy na změny ve výboru, zašlete je výboru během února a března.

ZAPŘEMÝŠLEJTE,
jestli nemáte nějaké zajímavé školní práce všeho druhu, které byste mohli na VH ukázat kolegům - sborníky k regionu, historicky zaměřené školní časopisy, seminární, soutěžní aj. práce studentů, pomůcky. Prosíme Vás o jejich zaslání (vše v pořádku vrátíme), případně nás informujte, že něco ze svých pokladů přivezete.
! PŘÍPRAVA PROJEKTU ASUD: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM D !
V současné době jsou učitelé postaveni před obtížný úkol zpracovat ŠVP. Členové výboru se rozhodli shromáždit zkušenosti z výuky, využívání mezipředmětových vztahů i školních aktivit. Zahájili práci na projektu ŠVP-D, jehož výstup bude nabídnut členům ASUD i vedení dalších škol. Chceme tento bod zařadit na dubnovou valnou hromadu. Připravte si své příspěvky a návrhy - zkušenosti z výuky, využívání mezipředmětových vztahů i školních aktivit.
8. SBORNÍK EDICE INSPIRACE ZATÍM NEMOHL VYJÍT
I když jsme pro rok 2004 nedostali přidělenu od vedení MŠMT státní dotaci, přesto se na něm pracuje. Jeho námětem jsou různé typy a druhy samostatných prací žáků a studentů, jejich vedení učiteli a různé cesty jejich prezentace - jako práce soutěžní či přednesené a obhájené na půdě školy, ve třídě, na semináři nebo před širším publikem. Pokud k tomu budou podmínky, přeneseme jeho vytištění do tohoto roku. Je tedy čas k rozšíření autorského kolektivu - pokud máte zkušenosti tohoto druhu, které byste byli ochotni nabídnout kolegům, kteří ještě tento druh uplatnění žákovských či studentských schopností, neměli příležitost uplatnit nebo si na to netroufají, nabídněte je autorce sborníku E. Kunstové. Můžete se ozvat na e-mailovou adresu e.m.kunstovi@volny.cz nebo ASUD.
VYŽÁDEJTE

si od nás také aktuální informace o kurzu Inspirace. Pošlete přihlášku.

A připomínáme, že zájemci o květnovou exkurzi ASUD mají k dispozici několik posledních míst.

DOPLNĚNÍ E-MAILOVÝCH ADRES

Bohužel stále nemáme kompletní naši databázi e-mailových adres členů. Protože intervaly mezi Informačními listy jsou dlouhé, chystáme se některé informace posílat elektronickou cestou. Chybí nám e-maily členů, kteří mají tato čísla (v abecedním pořadí): 1, 492,448, 280, 5, 11, 12, 308, 27, 33, 34, 408, 35, 37, 409, 513, 40, 43, 410, 50, 54, 56, 57, 62, 65, 66, 73, 76, 13, 78, 270, 451, 80, 81, 343, 489, 266, 499, 88, 89, 90, 477, 98, 101, 518, 106, 486, 111, 112, 438, 498, 118, 119, 121,123, 124, 128, 504, 129, 132, 519, 137, 139, 455, 147, 369, 506, 156, 157, 491, 161, 443, 166, 167, 169, 476, 171, 176, 187, 189, 151, 192, 193, 198, 450, 201, 203, 204, 206, 460, 465, 220, 222, 225, 227, 393, 235, 236, 238, 241, 242, 398, 247, 250, 251, 256, 257, 263, 258, 278 a 264.

Pokud si přejete zařadit do e-mailové databáze ASUD, pošlete informaci na náši e-mailovou adresu.


POZVÁNKY


KONFERENCE EVROPA 200 LET OD BITVY U SLAVKOVA

Na dny 30. 11. - 2. 12. 2005 připravuje Svaz důstojníků a praporčíků AČR velkou mezinárodní konferenci "Evropa 200 let po bitvě u Slavkova". K jejím záměrům náleží připomenout při této příležitosti vzájemné vztahy mezi státy nové Evropy - vliv civilizačního vývoje od průmyslové revoluce k informační civilizaci na politickou. ekonomickou a bezpečnostní strukturu Evropy, na vojenství, evropské církve, historický výzkum a na výuku historie při utváření vědomí sounáležitosti evropských národů.

Konference se bude konat ve vzdělávacím a výcvikovém středisku AČR ve Vyškově a na zámku Slavkov. Mezi čtyři sekce patří i historická a v jejím rámci se počítá s oddílem Výuka historie v evropské informační společnosti i s účastí členů naší asociace.

Protože další číslo IL vyjde až po prázdninách, chceme o konferenci informovat již nyní - ať už naše kolegy z tohoto regionu, tak i další zájemce o tuto problematiku tak, aby si mohli případně zajistit účast. Bližší informace můžete získat od předsedy Národního přípravného výboru konference na e-mailu chromec@army.cz nebo stanislav.chromec@cdmedia.cz.


POZVÁNÍ Z PRAŽSKÉHO HRADU
aneb Užitečné informace o akcích pořádaných správou Pražského hradu
Po dohodě s pracovnicí Tiskového odboru KPR jsme zveřejnili její první sdělení adresované učitelům.


V INDIÁNSKÉM ZAJETÍ
ZVEME VÁS NA EXKURZI DO INDIÁNSKÉ VESNICE HAU KOLA

V květnu a červnu před vámi ožije historie lovců bizonů, zakouří se z ohňů v tipich a dalších rozmanitých stavbách původních obyvatel Ameriky, cválající koně rozevlají pera a další překrásné ozdoby svých jezdců, poznáte romantickou harmonii ale i drsnou syrovost života v přírodě.

V programu indiánské vesnice HAU KÓLA vás seznámíme s historií původních obyvatel Ameriky, s jejich běžným životem, pohovoříme o zvycích a obřadech, o zvířatech, lovu i boji.

Dále spatříte:

V indiánském zajetí - hlavní představení ze života vesnice / Ukázky dovedností a výcviku indiánských koní, malování koně / Bizoní nebo orlí tanec - scénický tanec na reprodukovanou hudbu / Módní přehlídku - oděvy mužů, žen i dětí, mokasíny a doplňky, předměty denní potřeby / Indiánské písně, tance a hudební nástroje / Lovecké a válečné zbraně / Rozmanité stavby a stylově zařízená obydlí

Indiánskou parní lázeň

Divadelní etudu o Kojotovi / Činění kůží a výrobu indiánských předmětů / Sušení masa na slunci

K aktivnímu získání znalostí a zkušeností přispějí sportovní a dovednostní hry pro děti i dospělé:

Jízda na koni / Lukostřelba / Rozdělání ohně křesáním / Házení kroužky na cíl

Hod loveckým kopím do vyplétaného kruhu / Skvrnitý zajíc - zkouška postřehu a zraku / Hod šípem do kruhu - pro nejmenší / Hod míčkem do otvoru indiánské kulisy - pro nejmenší

Pro váš vícedenní výlet máme připravené nocování ve velkém tipi s večerním táborákem, u kterého vyslechnete před spaním dědečkovu indiánskou legendu. Podmínkou pro každého účastníka je vlastní karimatka a spacák.

Indiánská vesnice HAU KÓLA se nachází v Kojátkách u Bučovic asi 30 km od Brna, je otevřena od pondělí do pátku, nocovat je možné i z pátku na sobotu.

Programu se můžete zúčastnit: dopoledne 9 - 12 h. / odpoledne 13 - 16 h

Termín návštěvy doporučujeme rezervovat na adrese haukola@vicar.cz nebo na tel. čísle +420 777 28 72 19. Obratem sdělíme nebo zašleme podrobnosti a ceník. Při rezervaci a složení 50% zálohy do konce března 2005 přiznáváme slevu.

Radek Vičar, Hau Kóla

PŘEČETLI JSME SI

Deník Právo o českých odškodňovacích nárocích vůči Německu 14. 12. 2004: REKAPITULACE PLATNÝCH ČESKÝCH ODŠKODŇOVACÍCH NÁROKŮ VŮČI NĚMECKU VYDÁ NA DLOUHÝ SEZNAM
(celý článek na www.pravo.cz)

... Z dohod mezi Spojenci a z norem obecného mezinárodního práva nám a našim občanům vznikly zhruba čtyři kategorie nároků:

Německo se vyhnulo splacení reparací.
Německo svoji povinnost hradit válečné škody uznalo. V důsledku neshod mezi spojenci, které vyústily ve studenou válku, se ale splacení válečných reparací vyhnulo. Vyplatilo sice náhradu za nacistické perzekuce, ale jen těm, kdo žili v západních zemích. Až do poloviny 70. let nemělo totiž diplomatické styky se zeměmi, které uznávaly NDR. Jejich občané tím byli z odškodnění vyloučeni. Výjimku tvořilo Polsko, kterému bylo v různých formách určité odškodnění poskytnuto.

V roce 1973 dosáhly Československo a SRN dohody o navázání diplomatických styků. Při této příležitosti padla i otázka čs. reparačních nároků. V prosinci 1973, v souvislosti s podpisem dohody, tehdejší kancléř Willy Brandt v Praze přednesl k této problematice prohlášení. V něm čs. nároky uznal, jejich úhradu však podmínil sjednocením Německa. Doslova tehdy prohlásil, že "by nebylo spravedlivé" požadovat, aby Německo platilo za situace, kdy nebyly splněny dohody a sliby Spojenců. že bude obnoveno sjednocené Německo. Toto prohlášení potvrdily v 80. letech i další německé vlády.

Nesmělý pokus zahájit jednání o čs. nárocích učiněný v polovině roku 1990 německá strana odmítla s odůvodněním, že všichni její experti jsou zaměstnáni na dokumentech ke sjednocení Německa. Nicméně slíbila po sjednocení rozhovory o nich zahájit.

Sjednocení - přesněji řečeno připojení NDR k SRN - bylo vyhlášeno na začátku října 1990. I poté Bonn jednat odmítl s odkazem na první celoněmecké volby. Ty proběhly v prosinci. Po nich německá strana zaujala stanovisko: orientujeme se na budoucnost, nebudeme se vracet do minulosti. Odmítla dokonce myšlenku "tlusté čáry", podle níž se měly obě strany vzdát jakýchkoliv nároků.

Po roce 1990 postupně odškodnila občany zemí, kterým odmítala náhradu poskytnout před sjednocením. Z českých nároků byly nedávno uspokojeny pouze ty, které vznikly v souvislosti s nasazením na nucené práce - víc jak půlstoletí po skončení války a na přímý nátlak USA.

Na jedné tiskové konferenci byla tehdejšímu ministru zahraničí Klausu Kinkelovi položena otázka, proč SRN neodškodnila - jako jediné - čs. oběti nacistické perzekuce. Kinkel po krátkém zaváhání lakonicky odpověděl: "Protože nás o to nikdo nepožádal." Zřejmě si v tom okamžiku neuvědomil, jak zdrcující vysvědčení tím naší polistopadové politické reprezentaci vystavil. Je totiž až nepochopitelné, jak mohla nechat jen tak napospas naše nároky, jež jsou pevně zakotvené v mezinárodním právu, jsou jednoznačné, byly a opětovně jsou potvrzovány spojenci a byly v minulosti německou vládou uznány.

Toto vedení naopak připustilo, že proti ČR jsou v různých formách vznášeny požadavky, které nejenže nemají oporu v mezinárodním právu, ale jsou s ním dokonce v rozporu...

... Poválečná konfiskace německého majetku nebyla aktem pomstychtivých Čechů a Poláků. Německý majetek na území Spojenců byl konfiskován ještě v průběhu války. A popud k poválečným konfiskacím dali sami Spojenci...

... Naše nároky vůči SRN vzniky v souvislosti s hitlerovskou agresí a jsou nesporné. V česko-německé deklaraci se však obě strany zavázaly, že nebudou zatěžovat vzájemné vztahy událostmi z minulosti. Tím jsme se zřekli možnosti tyto nároky na mezistátní úrovni uplatňovat.

Nezřekli jsme se ale vlastních nároků. Ty zůstávají zachovány - vzdát se nároků postižených nacistickou perzekucí stát nemůže. To by mohly učinit samy postižené osoby. Ty mají stále možnost domáhat se odškodnění přímo a individuálně... Deklarace byla dokumentem politickým, nikoliv mezinárodní smlouvou.

... odškodnění v rámci "dobrovolného gesta usmíření" ... by bylo možné pouze tehdy, pokud by byly zároveň odškodněny české oběti nacismu. Jinak by vznikla situace, která by navozoval dojem, že oběti byly jen na německé straně, a že tím, kdo páchal zločiny, jsme byli my, a ne Němci. Nahrávalo by to právním názorům rozšířeným na německém ministerstvu zahraničí, že totiž k Mnichovu i ke vzniku protektorátu došlo legální cestou, že jsme v důsledku toho byli za války spojenci Německa, a proto na odškodnění nemáme nárok.

To je ostatně hlavní důvod neochoty německé strany naše občany odškodňovat.

Richard Král (expert na mezinárodní právo)

VE "SPOLEČENSKOVĚDNÍCH PŘEDMĚTECH"

č. 2 z prosince 2004 vzbudil pozornost článek vrchního poradce ministryně školství M. Profanta, uveřejněný bez komentáře redakční rady. Svérázným stylem příznačným pro přístup autora k lidem, které má řídit, uvádí řadu nejen podivných, ale i mylných a nepravdivých tvrzení vycházejících z jeho patrné neinformovanosti, jako by si nepřečetl nejen naše vyjádření k RVP, ale ani samotné tyto dokumenty.

Vše dle našeho úsudku nedůstojno vysokého a vlivného státního úředníka. Proto věříme, že redakce zveřejní naše stanovisko, které zpracováváme. Na tomto místě pouze stručný výtah některých částí jeho slohového cvičení (*=označení formulací a argumentů obsažených i v článcích P. Buzkové v Právu ... a UN 38/2003).

"... Dějepis je uváděn spolu s občanskou výchovou a na obojí připadá na druhém stupni hodinová dotace odpovídající třem, eventuálně čtyřem hodinám týdně... Nechci zkoumat, jak přišly rámcové vzdělávací programy právě mezi dějepisci k tak špatné pověsti... Rámcové vzdělávací programy údajně motivují ke vzniku jakéhosi integrovaného předmětu, ve kterém zanikne dějepis. Měl by se prý jejich zásluhou rozplynout ve prospěch křížence dějepisu a zeměpisu, či dějepisu a biologie, či snad zaniknout v jiném, ještě podivnějším hybridu. Nerad bych připravil představitele "dějepisářských" asociací o příležitost, jak prokazovat halasným, spravedlivým rozhořčením svoje angažmá a nezbytnost*, ale pokud vůbec překročily ony integrační chiméry i "dějezeměpisní" kentaurové prostor předběžných úvah a dosáhly podoby vážnějšího záměru, pak již před dvěma třemi lety zesnuly dříve, než se narodily. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání jasně předpokládá výuku dějepisu jako samostatného předmětu a totéž činí také doposud pouze pilotní rámcový vzdělávací program gymnaziální.

Nebylo by prý divu, tvrdí autoři petice varující před Bílou horou českého školního dějepisu, kdyby zničení dějepisu, které přinese podle jejich názoru zavedení nového kurikula, nevyplývalo jen z notoricky známé idiocie ministerstva školství, leč i z temných spádů státní administrativy a politické třídy vůbec, jež, obávajíce se kriticky myslících občanů tvořících společnost, usilují o jejich proměnu v masu manipulovatelných jedinců. Takovému zločinnému záměru ovšem brání a odporuje či brání právě dějepis, který je pro svůj svobodomyslný charakter potlačován, a není-li to již dostatečně možné, alespoň nahrazován občanskou výchovou.

Podobné obavy vznikají ze spojení občanské výchovy (nauky) a dějepisu v jedné vzdělávací oblasti a z toho plynoucí volnosti, která ponechává na rozhodnutí školy, jak rozdělí hodinovou dotaci mezi občanskou výchovu (nauku) a dějepis. Rozsah požadovaných kompetencí ovšem sotva inspiruje soudného člověka k jinému řešení než k poměru 2 (až 3) : 1 ve prospěch dějepisu. Ani poklud bychom uvěřili katastrofickému scénáři a předpokládali nesoudnost většiny ředitelů škol, popřípadě jejich bytostnou nenávist k dějepisu, nezhoršil by se takto nešťastným zavedením školních vzdělávacích programů stav oproti dnešku, kdy se na mnoha školách dostane dějepisu jen jedné hodiny týdně.

... naopak by zavedení (RVP mělo přinést z hlediska hodinové dotace spíše prospěch ... Hrozí, že realita bude mnohde jiná ... Demografický vývoj ...si vybírá daň ...také v klesajícím podílu aprobovaných učitelů...

Situaci ... ovlivňuje i lidská úroveň samotných učitelů. Protože oni především přesvědčují ředitele a rodičovskou veřejnost o potřebnosti a prospěšnosti svého předmětu*. Anebo také o opaku... (RVP) se kloudný učitel nemusí bát.


back