INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 24

 

10 LET ASUD

Kromě novoročního přání všem členům i příznivcům ASUD pro další kalendářní rok máme tentokrát ještě další příjemnou povinnost - připomenout si naše jubileum. Uvědomili jsme si, že mezi členy dějepisné asociace je už i mnoho "nepamětníků", těch, kdo do ASUD vstoupili v průběhu nedávných let a dokonce i dosti mladých, kteří v době počátků našeho snažení ještě studovali. A tak, i když atmosféra a současná situace není nakloněna oslavování, přece jen je řada důvodů, proč se za léty po roce 1989 ohlédnout a některé události nebo i úspěchy asociace a jejích členů připomenout. Pokusíme se je později zpracovat podrobněji, na tomto místě je místo pouze na informaci typu análů, když ne na kronikářské vzpomínání. Jako dějiny společnosti i my máme svou prehistorii, dobu historickou a dějiny současnosti.

Nejstaršího data je spolupráce učitelů, kteří se v 80. letech věnovali novým metodám výuky a kriticky se vyjadřovali k tzv. nové koncepci. Seznámili se při přednáškách a seminářích Pedagogického ústavu hl. m. Prahy, pomáhali si (experimentální učebnice), vyměňovali návrhy pomůcek apod.

Po Listopadu 1989 - ještě v DOBĚ PREHISTORICKÉ se sešli a v lednu 1990 založili Občanské fórum dějepisců pražských gymnázií. Brzy potom jim členové obnovovaného Historického klubu nabídli ustavení učitelského odboru, odpovídajícího tradicím - odborů vědeckého, studentského a učitelského. Spolu se členy výboru HK a vedením Historického ústavu se obrátili na pracovníky MŠMT s žádostí o změnu podmínek pro výuku dějepisu a také s nabídkou ke spolupráci. Jednali neúspěšně s ministrem Adamem, Vopěnkou a Piťhou. Prostor pro dějepis se oproti totalitnímu období ještě zmenšil.

V letech 1992-1994 zpracovalo deset členů UO projekt o dějepisném vyučování v podmínkách demokratické společnosti pro MŠMT; nebyl však nijak využit. Jeho součástí byla i anketa, jíž se účastnilo 1083 učitelů dějepisu. Stala se impulsem pro vytvoření dějepisných atlasů týmem ASUD pro Kartografii (vyšly v letech 1995-2001).

Na jaře 1993 byla předsedkyně UO HK pozvána na mezinárodní konferenci do holandského Leeuwardenu, kde bylo zástupci Rady Evropy založeno Euroclio. Stali jsme se jedním z jeho 23 zakládajících členů (dnes 68).

Hned v roce 1995 jsme se účastnili mezinárodního projektu šesti zemí "Project for Democracy". Vyžádal si vznik samostatné právnické osoby, proto byla v lednu 1995 založena Asociace učitelů dějepisu jako občanské sdružení a zaregistrovány stanovy. Tehdy začala DOBA HISTORICKÁ. Projekt jsme zakončili zorganizováním konference pro všech 90 účastníků v Praze.

Asociace se postupně z původních 30 členů rozrostla na současných 280. V letech 1996 - 2004 se konalo 15 vzdělávacích seminářů v NM, cca 20 exkurzí, čtyřletý kurz Inspirace s 35 semináři. Pro členy vydává výbor bulletin nazvaný Informační listy, sborníky na pomoc výuce, pořádá ankety a diskuse. Členové ASUD spolupracují při přípravě, průběhu i vyhodnocení historických souteží v ČR a od r. 2000 i na mezinárodní soutěži Eustory. Zpracovali řadu učebnic, pracovní sešity a další pomůcky pro několik nakladatelství, v regionech vydali řadu pomůcek a sborníků pro školy, obce i pedagogická střediska nebo muzea; vydávají se žáky časopisy, organizují projekty.

V roce 1997 zpracoval výbor obsáhlý materiál o podmínkách a nedostatcích výuky dějepisu s návrhy na nápravu. Předal ho osobně ministru J. Grušovi a později i ministru E. Zemanovi a P. Buzkové (1997, 1999, 2003).

V roce 2000 se na veřejnost i Parlament obrátil Otevřeným dopisem.

Od roku 2001 se výbor i členové zabývají návrhy MŠMT a VÚP na změny ve výuce v rámci reformy a zpracovávají své připomínky ke všem předkládaným dokumentům o dějepise. Zástupci asociace se účastní jednání s pracovníky MŠMT, jeho seminářů a činnosti pracovních skupin pro dějepis. Od roku 1995 byli přijati třemi ministry školství a řadou náměstků.

V letech 1993-2004 se delegáti ASUD účastnili 12 konferencí Euroclio a více než 25 konferencí RE a dalších organizátorů. V Praze roce 1996 spoluorganizoval výbor mezinárodní seminář Phare a v roce 2002 konferenci o výuce o etnických, jazykových a náboženských menšinách pro 140 delegátů z celé Evropy. IL z nich zveřejňují informace a zprávy účastníků.

ASUD je kolektivním členem Sdružení historiků, podílí se na jeho činnosti, v roce 1999 připravil výbor pro Sjezd historiků sekci o dějepisné výuce. Historikové nás podpořili v úsilí o zkvalitnění podmínek dějepisu i při jednání v Senátě při veřejném slyšení o dějepise v roce 2000.

A SOUČASNÉ DĚJINY? To je úsilí o důstojné postavení dějepisu v rámci nové školní reformy a o zlepšení podmínek práce učitelů a celé výuky.


back