INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 28

PŘEČETLI JSME SI


Nepřipravená a nepromyšlená reforma neprobíhá úspěšně. Vzbuzuje pochybnosti na mnoha školách, objevuje se stále více kritických hlasů od učitelů i vedení škol.

K tomu, co mnozí z učitelů pouze cítí nebo kritizují z intuitivní obavy o budoucnost našeho vzdělávání, se začínají vyjadřovat i lidé z akademických kruhů, kteří dokáží nedostatky posoudit v širším měřítku a vyjádřit se k podstatným a zásadním problémům. Přečíst si je, je obtížné, oficiální tisk (ani učitelský) takové kritické hlasy povolaných vzdělaných lidí zatím nezveřejňuje. Dva z mimořádně důležitých referátů ve výňatcích se svolením autorů uvádíme dále. (celé jsou na našem webu).

Doc. PhDr. Stanislav Štech, CSc. je prorektorem UK pro rozvoj, odborností psycholog a člen řady vědeckých společností. Referát přednesl na konferenci k 60. výročí PedF UK a celý vyjde ve sborníku z této konference.

Doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc., je vedoucím katedry didaktikem matematiky na PřF UK a zabývá se také historií matematiky. Jeho referát bude rovněž otištěn ve sborníku z konference, na níž byl přednesen. Je také na webové stránce fakulty, na níž působí.

Je nám líto, že rozsah našeho IL neumožňuje otisknout referáty celé, věříme, že krácením příliš neutrpěly. Celý text si můžete přečíst také na naší webové stránce. Věříme, že Vás potěší a povzbudí.


Referáty zveřejnil pedagogický web www.stolzova.cz, kde jsou i další vynikající články a odkazy na jiné zajímavé texty nebo publikace. Doporučujeme sledovat.

back