INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 28

UŽITEČNÉ INFORMACE


Z PEDAGOGICKÉHO MUZEA JANA AMOSE KOMENSKÉHO V PRAZE
Ředitelka muzea paní PhDr. Markéta Pánková informovala v dopoledním programu semináře v NM o mnoha budoucích aktivitách svého pracoviště. Nabízíme krátkou informaci o některých z nich. Zájemce upozorňujeme na spojení: Pedagogické muzeum JAK - Valdštejnská 20, Praha 1 - Malá Strana, 118 00, e-mail:pankova@pmjak.cz
 1. Muzejní noc: 17. června 2007 od 19 - 1 hod. po půlnoci; vstup zdarma
 2. Nakladatelství Portál chystá významnou publikaci Pedagogická encyklopedie (PEN), která bude obsahovat témata pokrývající školství, vzdělávání, pedagogickou vědu a výzkum. K zpracování jednotlivých témat zveme nejkompetentnější odborníky z celé ČR a mezi nimi i vás.
 3. Mezinárodní konference: "Odkaz Jana Amose Komenského kultuře vzdělávání" u příležitosti 350. výročí vydání souboru pedagogických prací JAK Opera didactica omnia (Amsterodam 1657), Praha 15.- 17. listopadu 2007.
  Pořadatelé: MŠMT a Pedagogické muzeum JAK v Praze
  Partneři: Akademie věd České republiky, UK v Praze, Unie Comenius
  Místo konání: UK, Hotel Pyramida v Praze 6
  Záštitu převzala Česká komise pro spolupráci s UNESCO
  Přihlášky je nutné odeslat do 28.2.2007 na adresu: Přípravný výbor konference Pedagogické muzeum JAK, Valdštejnská 20, Praha 1, 118 00
 4. Muzeum na jaro a léto chystá několik zajímavých výstav a připravuje novou koncepci celé expozice muzea. Eliška Kunstová

SOUTĚŽ PAMÁTNÍKU LIDICE A JEHO WEBOVÁ STRÁNKA
Při jednání o programu semináře na 22. duben jsme s ředitelem Památníku Lidice ing. M. Červencem mluvili i o dalších zajímavých akcích této instituce. Paří k nim nejen semináře a prohlídky expozic, galerie Lidice, ale i různé soutěže.
Informace o těch, které jsou vyhlášeny a probíhají v současné době najdete na webové stránce www.lidice-memorial. cz. Nezapomeňte si ji otevřít, jistě najdete něco zajímavého i pro sebe.

WEBOVÉ STRÁNKY MEZINÁRODNÍ STÁLÉ KONFERENCE ASOCIACÍ UČITELŮ DĚJEPISU EUROCLIO
Na webové adrese www.eurocliohistory.cz, která je v angličtině najdete údaje o činnosti Euroclio, zejména jeho mezinárodních konferencích a projektech ve spolupráci různých národních asociací, zprávy o činnosti jednotlivých asociací, texty Bulletinů, informace o soutěžích a různé další webové adresy.

PRO ZÁJEMCE O KELTY - O ZPRAVODAJI o.s. KELTOI "BARDŮV HLAS"
Z tohoto občanského sdružení jsme obdrželi informace, které by mohly zajímat mnohé zájemce o tento druh činnosti a dané historické období. Jde o několik aktivit - je to Výstava Keltové ve Středních Čechách v Muzeu v Jílovém u Prahy, Archeopark Prášily, Beltine 2007 - tradiční den 30. dubna 2007 v Archeoparku Modrá u Velehradu, časopis Boiohaemum - speciál Keltové.
Podrobné informace najdete na webových stránkách: www.keltove.cz - keltský portál; www.keltoi.eu www.keltoi.cz - aktuální informace o dění; www.boiohaemum.cz - časopis o historii od pravěku po středověk www.vaclavhorak.com - výroba a prodej historických suvenýrů a tématických knih; www.prasily.net - neoficiální stránky obce Prášily na Šumavě www.prasilsko.cz - nabídka regionu Prašilsko na Šumavě

NAŠE WEBOVÁ STRÁNKA
byla koncem minulého roku nově upravena tak, aby její obsah byl bohatší a hlavně přehlednější. Najdete tam nejen stanovy, základní dokumenty a prohlášení, informace o pomůckách, na nichž se podílejí nebo které vytvořili členové ASUD, texty Informačních listů (i z minulých let). Zařazujeme i podnětné texty z jiných stránek, konferencí aj., jejichž autoři se zveřejněním souhlasí.
Pokud byste měli zájem přispět nějakými informacemi o dění na vaší škole, ve vaší obci nebo v regionu, zašlete je na naši e-mailovou adresu asud@volny.cz
Uvítáme i náměty a připomínky k obsahu Informačních listů.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
Na četné dotazy připomínáme tuto informaci: Příspěvky se platí:

back