INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 28

Z REGIONŮ - NA AGOŘE


Agora byla ve starém Řecku místem, kde občané mohli svobodně vyjadřovat své názory na věci veřejné - u nich především na vládu v obci, její správu a vztahy s jinými řeckými poleis - mírová jednání, spojenectví i války. Také naše agora poskytuje již čtvrtým rokem prostor pro diskusi o naší práci, jejím smyslu a dobrých zkušenostech i pro kritické připomínky či pochvaly. I dnešní příspěvky třeba někoho z vás dovedou k rozhodnutí, že přispěje do této rubriky. Těm, kteří to již nezištně učinili, upřímně děkujeme.
STUDENTSKÝ PROJEKT: REGIONÁLNÍ PAMÁTKY NA CD ROMU
aneb Katalogizace památek bývalého okresu Benešov

Takto byl nazván projekt vzniklý na Gymnáziu Vlašim. Projekt vznikl s cílem zlepšit výuku kulturních stylů a seznámit žáky (studenty) s památkami regionu. Realizace projektu probíhala pod vedením PhDr. Ivany Preislerové a studentů vlašimského gymnázia. Byly vytvořeny dva CDROMY.

První CDROM obsahuje prezentace v PowerPointu, zaměřené na jednotlivé styly. Každá prezentace obsahuje časové vymezení příslušného stylu, základní znaky, dokumentované kresbami, typy staveb, příklady památek v republice a na závěr každé prezentace je zařazen výběr památek ( fotograficky zdokumentovaný) z našeho okolí.

Pro využití v hodinách doporučujeme nejdříve vysvětlit charakteristické rysy příslušného stylu na úvodních obrázcích a pak tyto rysy ukázat na následujících fotografiích.

Na vzniku tohoto CD se podíleli studenti historického semináře a studenti "dobrovolníci" z 1.A, 2.B a 3. A., kteří pomohli v úpravě prezentací, při zhotovení fotografické dokumentace a vytvoření prezentací zejména k novějším stylům.

Druhý CDROM vytvořily Mgr Alena Ptáčková (německá verze) a Jitka Štollová (anglická verze). CD obsahuje anglickou a německou verzi výběru památek daného regionu. Je zhotoven v textovém editoru WORD a je doprovázen fotografiemi příslušné památky. Každý z dokumentů je uveden krátkým informačním článkem o daném objektu, dále následuje soubor otázek a úkolů k textu. Na závěr je zařazeno řešení úkolů. Toto CD má sloužit k rozšíření slovní zásoby a ke zlepšení vyjadřovacích schopností žáků s ohledem na daný region.

Projekt bude představen při přednášce 9. ledna 2007 v Muzeu Podblanicka. O kopii výukových CDROMŮ mohou zažádat jednotlivé školy našeho regionu na Gymnáziu ve Vlašimi.

RNDr. Věra Chroustová, Gymnázium Vlašim


HISTORICKÉ EXKURZE SOUČÁSTÍ DĚJEPISU V UHERSKÉM HRADIŠTI

Jsem učitel dějepisu, učím 5 let na ZŠ UNESCO v Uherském Hradišti. Chtěl bych se s Vámi podělit o nápady, které jsem realizoval pro zlepšení výuky dějepisu na naší škole.

Nejdříve se však musím zmínit o výborném typu pro vzdělávání učitelů. Jedná se o akce organizované Památníkem Terezín: výborné semináře, jichž jsem se zúčastnil v roce 2004 (Jak vyučovat o holocaustu, holocaust ve vzdělávání), v roce 2006 zahraniční seminář v Berlíně a Ravensbrücku. Na těchto skvělých seminářích se člověk setká s mnoha kolegy-pedagogy, s odborníky na dané téma, s pamětníky, získá mnoho užitečných materiálů a prohlédne si zajímavá místa spojená s touto pohnutou historií. Jedná se o semináře vícedenní. Velmi dobrý jednodenní seminář jsem absolvoval v Lidicích - takže ten mohu také všem doporučit.

V tomto školním roce jsme ve škole pořádali už sedmý ročník exkurze žáků 9. ročníku do vyhlazovacího tábora Osvětim. Zde navštěvujeme vždy tábory Osvětim I. a Osvětim II.-Birkenau. Exkurze se koná již v září, abychom během školního roku mohli poznatky i pocity žáků využít v hodinách dějepisu, českého jazyka, výtvarné výchovy atd.

V roce 2005 se mi podařilo zorganizovat ve spolupráci s Památníkem Terezín dvoudenní exkurzi do Terezína pro 33 žáků - 8. a 9.tříd naší školy (dopravu hradí Terezínská iniciativa). Žáci si prohlédli město Terezín, Malou pevnost, měli přednášku o dějinách Terezína, pracovali ve skupinách na zadaných úkolech, zhlédli zajímavý hraný film o životě v Terezíně a setkali se také s pamětníkem, který žil v Terezíně za okupace. Výborná akce, která měla u žáků velký ohlas. Další exkurzi do Terezína mám zamluvenou na květen 2008.

Myslím si, že dobrým nápadem je také zajistit do školy putovní výstavu Zmizelí sousedé (u nás v dubnu 2005), Pocta dětským obětem holocaustu (v březnu 2007), která může ovlivnit chápaní holocaustu, může také přitáhnout do školy další lidi - doprovodné akce setkání s pamětnicí (v březnu přijede p. Kottová).

V hodinách dějepisu vyhlašuji soutěž o nejlepší koláž na téma holocaust - nejlepší práce jsou pak vystaveny v prostorách školy. Pracuji také na vytvoření týmu žáků, který by hledal informace o zmizelých židech v Uherském Hradišti a chci se tím zapojit do projektu Zmizelí sousedé.

Další dobrou akcí na naší škole bývá také exkurze žáků 8. ročníku do Slavkova (vždy začátkem prosince) spojená s návštěvou Mohyly míru, kopce Žuráň a slavkovského zámku, kde je možné vidět virtuální bitvu Tří císařů.

Pro žáky 6.ročníku zahájím v letošním roce první ročník exkurze "Po stopách lovců mamutů" - Dolní Věstonice (muzeum) + přejezd do Brna (Antropos).

Petr Kočíř, ZŠ UNESCO Uherské Hradiště


VÝJIMEČNÁ VÝSTAVA NA GYMNÁZIU ARABSKÁ: Z DÍLA F. P. KIENA

V současné době se pořádají výstavy na různých místech - v bývalých továrních halách, parcích, chodbách úřadů apod. Dočasně se ve výstavní síň mohou proměnit i školní prostory. Stalo se tak v minulém roce i u nás ve škole. Nešlo ale o ukázky školních prací, na tom by nebylo nic zvláštního. Jednalo se o výstavu, která prostřednictvím reprodukcí představila dílo malíře židovského původu Františka Petra Kiena.

Výstavu ve spolupráci s Památníkem Terezín pro naši školu připravila studentka třetího ročníku Barbora Majerová. Výstava se stala pokračováním její práce, ve které zachytila životní příběh židovského umělce, který prošel koncentračním táborem v Terezíně a stal se obětí holocaustu. Vyšla přitom z výpovědí pamětnic, které se s ním osobně znaly. S prací o F. P. Kienovi se naše studentka zúčastnila soutěže ve Středoškolské odborné činnosti, zvítězila v pražském kole a v celostátním se umístila jako třetí. Vernisáž výstavy navštívily paní Doris Grozdanovičová a paní Hana Anděrová, ženy, které se v mládí setkaly s F.P. Kienem a stejně jako on byly pro svůj židovský původ odvlečeny do terezínského ghetta. Přítomni byli také pracovníci Památníku Terezín a Kulturního a vzdělávacího centra Židovského muzea v Praze. Během vernisáže Barbora Majerová hostům i učitelům a studentům naší školy představila svou soutěžní práci a poděkovala všem, kteří jí svým pochopením a zájmem vyšli vstříc a umožnili jí zpracovat náročné téma a uspořádat výstavu. Oběma pamětnicím jako projev díků autorka předala svou práci.

V poslední den výstavy ve studovně, kde byla umístěna část obrazů F. P. Kiena, proběhl pracovní seminář s lektorkou Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea. Tak byla výstava slavnostně ukončena, dál ale bude pokračovat spolupráce naší školy s Židovským muzeem a Památníkem Terezín.

Lenka Dvořáková, Gymnázium Arabská, Praha 6


PARLAMENT V ZRCADLE ČASU

Pod tímto názvem byla k 10. výročí Senátu PČR otevřena v sálech Valdštejnského paláce působivá výstava. Jejím tvůrcem byl absolvent Benešovského gymnázia PhDr. Luboš Velek PhD. z FFUK. Sledoval dvojí cíl" poučit o vzniku a vývoji parlamentarismu, ale také zaujmout a v neposlední řadě i pobavit. Obojí se mu plně podařilo.

Výstavu otevřel 25. 10. 2006 místopředseda Senátu Petr Pithart. Zájemci ji mohli zhlédnout o víkendech až do poloviny ledna. Parlament v habsburské monarchii vzešel z revoluce 1848, kdy se sešel ve Vídni sněm, později bouřlivými událostmi v hlavním městě vytlačený do Kroměříže.

Politické strany tehdy ještě nebyly a o mandát si říkaly veřejně známé osobnosti. Vytvořil se až kult poslanců, prostí občané si je idealizovali. Stali se pro ně "otci národa" (Palacký) nebo vůdci národa (Rieger). Parlamentarismus byl však brzy postižen stále sílícím nacionalismem.

Na výstavě byl vidět kámen hozený do Riegerova bytu, dopis s oprátkou "k vlastnímu použití", který poslal J. Podlipnému nenávistný Němec. Na přelomu 19. a 20. století vpadla do parlamentu vulgarita a fyzické násilí. Sugestivně to ukazuje Duškovo panorama jednání Říšské rady. Figurky poslanců rozbíjejí lavice a troubením znemožňují řečníka. Jeden poslanec vytasil na druhého nůž, do toho výkřiky, výzvy k pořádku, volání o pomoc. Současná poslanecká sněmovna je proti tomu příkladem salonní kultivovanosti.

Vstup násilí do politického ilustruje peněženka premiéra K. Kramáře prostřelená projektilem atentátníka nebo snímky z pohřbu ministra A. Rašína, oběti politického fanatika. Samozřejmě nejsou vystaveny jen podobné senzační exponáty, ale převažovaly důležité dokumenty jako Říjnový diplom, tzv. punktace, texty ústav, zákon u imunitě z roku 1918. Škoda jen, že výstava nemohla zobrazit vývoj mezi válkami a současný stav našeho parlamentu. To by ovšem byla už výstava nová a žádala by další výstavní prostor.

Návštěva výstavy byla velmi užitečná. Poznali jsme zdroje parlamentarismu, ztratili jsme iluze o lepší minulosti politiky a znovu jsme si uvědomili, že jiná možnost, než nedokonalá demokracie neexistuje.

Jiřina Rennerová, Gymnázium Benešov


V ÚSTÍ n.L. O MÝTECH A STEREOTYPECH VE VÝUCE DĚJEPISU

Ve dnech 27. - 28. listopadu 2006 se na Katedře historie Filosofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem za spoluúčasti Historického klubu konal seminář na téma Stereotypy a mýty v dějepisném vyučování.

Na tomto setkání historiků, vysokoškolských učitelů a učitelů dějepisu ze středních i základních škol, jakož i studentů fakulty se vedl dialog o problémech školního dějepisu, reagovalo se na některé převládající mýty ve výuce a na nesouladné pojetí látky v různých řadách učebnic.

Vedle odborných přednášek odborníků jak z České, tak i Slovenské republiky, např. Prof. PhDr. Zdeňka Beneše, CSc.; Doc. PhDr. Blaženy Gracové, CSc.; Doc. PaedDr. Viliama Kratochvíla, CSc.; PhDr. Jiřího Raka, CSc.; Doc. PhDr. Kristiny Kaiserové, CSc.; Doc. PhDr. Tomáše Velímského, CSc.; Prof. PhDr. Jana Kuklíka, CSc. se se svými příspěvky zapojili i učitelé a profesoři z praxe.

Jednotlivé přednášky zahrnuly téměř celé dějiny, od počátku člověka (málokdo tušil, jak moc se liší datace nejstarších dějin v různých učebnicích, které schválilo ministerstvo), přes antiku, příchod Slovanů, až po události 20. století. Účastníci semináře samotné mýty neodmítli, avšak upozornili na nebezpečí negativních mýtů a zbytečných stereotypů ve vyučování. Jako cestu k jejich překonání naznačili (alespoň dle mého soudu - sborník s příspěvky a případnými závěry vyjde až v příštím roce) především snahu pedagogů přijímat nové podněty a zkušenosti od odborníků, snahu vést žáky ke kritickému myšlení, k tvořivé práci s prameny a odbornou literaturou.

Pokud mohu soudit podle náplně kursů Inspirace, ASUD kráčí správným směrem.

Pavel Martinovský, ZŠ Praha 2

back