INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 35

VZDĚLÁVÁNÍ


XXVII. VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ 10. - 11. DUBNA 2010

XXVII. vzdělávací seminář se nekonal v historické budově Národního muzea, kde probíhají rekonstrukční práce, ale z pohledu majetku Muzea v nových prostorách - v nedávno získané budově, kterou především střední a starší generace zná jako budovu Federálního shromáždění.

Není mnoho budov, u kterých se názory na krásu a vhodnost tolik liší, avšak právě nová budova Národního muzea mezi ně patří, má jak své obdivovatele, tak i naprosté odpůrce, někteří o ní hovoří jako o lodi mimozemšťanů a v období totality se vzhledem ke svému účelu o ní říkalo, že se uvnitř nachází "něco mezi divadlem a muzeem". Budova se skutečně nachází na Legerově ulici mezi neorokokovou budovou Smetanova divadla (Státní opery) a novorenesanční budovou Národního muzea.

Budova původně sloužila pražské burze a byla postavena v letech 1935 - 1939 dle návrhu Jaroslava Rösslera. V letech 1966 až 1972 byla tato budova přestavěna pro potřeby Federálního shromáždění podle návrhů architektů Karla Pragera, Jiřího Kadeřábka a Jiřího Albrechta. V neobvyklé nadstavbě horního traktu, jejíž koncepce využila ocelového Vierendelova nosníku, byl situován Sál Sněmovny národů FS. Mostový nosník vyzdvihly nad povrch Vojenské stavby. Použitá závěsová skleněná stěna se stala největší v republice.

Po pádu režimu se dlouze přemýšlelo, jak budovu již neexistující instituce využít, od roku 1994 byla pronajata rozhlasové stanici Svobodná Evropa. V souvislosti s mezinárodním napětím před ní přibyly zátarasy, sousedící rušná křižovatka se z části uzavřela a své místo zde obsadil obrněný transportér České armády.

Od loňského roku získalo budovu Národní muzeum, jež zde instalovalo několik svých expozic a budovu postupně upravuje pro své účely. Život v okolí se vrátil do svých zaběhnutých kolejí.

Sotva se návštěvníci usadili a sál ztichl, ujal se slova historik PhDr. Jiří Pernes, Ph.D z Ústavu soudobých dějin AV, nový ředitel ÚSTR a napotřetí pokračoval ve svém tématu Československa 50. let. I když pana Pernese v dané době pronásledovaly starosti se zvolenou funkcí, jeho hlas byl pevný a nenechal nikoho z přítomných na pochybách, že jsme si na dané období pozvali odborníka nad jiné povolané, že dané době opravdu rozumí a je schopen o ní srozumitelnou formou hovořit na více setkáních a přitom vždy přijde s novými fakty, po kterých praktikující učitelé tolik prahnou. Dlouhotrvající potlesk jen podtrhl sympatie ke jmenovanému odborníkovi.

Klasifikace přednášky v dotazníku rozdaném účastníkům byla jednoznačně ohodnocena na výbornou. Většina účastníků ji považovala za zajímavou, výstižnou a lidsky podanou. Požadavek na pokračování v tématu nebyl ojedinělý. Pokud se výjimečně kritika vyskytla, tak vyjadřovala názor, že byla předkládána známá fakta a že o některých informacích by se dalo diskutovat.

Po krátké přestávce následovala valná hromada, při níž byly přečteny jak Zpráva o činnosti ASUD (viz kapitola Dokumenty), tak Zpráva o hospodaření a Zpráva revizní. Následoval krátký blok prezentací.

Pan Šmok z CVA Malach možná malinko přecenil teoretický úvod svého vystoupení. Když došlo na praktické ukázky využití portálu http://ufal.mff.cuni.cz/cvhm/, někteří dřímající posluchači se probrali a s ostatními bystrými kolegyněmi i kolegy se zaujetím sledovali netradiční soubor dokumentů - neboli netradičně pojatou učební pomůcku pro výuku moderních dějin (o projektu více v minulém čísle IL).

Již před seminářem obdrželi účastníci dopis, v němž si mohli přečíst o exkluzivní nabídce, jakou jim nabídla firma Total HelpArt T.H.A. Českým lvem oceněný soubor dokumentů Lukáše Přibyla Zapomenuté transporty byl pro účely výuky nabídnut členům ASUD za velice příznivou členu. Sám autor tento nevšední soubor DVD obsahující čtyři dlouhometrážní filmy o odsunech do Lotyšska, Běloruska, Estonska a Polska účastníkům semináře představil. Každý díl je pojat jiným způsobem: Díl o Polsku je vyprávěním o osamělosti a identitě jednotlivců; zatímco Lotyšsko je příběhem rodiny; Estonsko příběhem žen; Bělorusko mužů.

Kolega Jakub Pinkas z Ústavu pro totalitní režimy (ÚSTR) představil práci ústavu a nové DVD k roku 1989, které účastníci semináře měli původně obdržet, avšak vinou technickým potíží bylo závěrečné lisování odloženo. DVD k roku 1989 spatřilo světlo světa až v průběhu letních prázdnin a členové ASUD by je měli obdržet na podzimním semináři v Národním muzeu.

Podobně jako na podzimním semináři i tentokrát poctila přítomné svou účastí zástupkyně MŠMT PaeDr. Marie Rauchová a tlumočila několik příznivých vzkazů z budovy ministerstva - více viz kapitolka v IL: ASUD a MŠMT.

V odpolední části vystoupil Milan Dvořák, absolvent Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, zakládající člen a první předseda ASKOT (Asociace konferenčních tlumočníků). Správnost a vhodnost volby naznačil úvodní potlesk, se kterým byl nevidomý přednašeč uveden, ač poněkud společensky veselejší tón celodenního semináře pan Dvořák poněkud zmrazil. Z osobních i profesních důvodů připomněl nejnovější zprávu z Polska - leteckou tragédii od Katyně. Dříve než tak učiní publicisté v pondělních novinách, naznačil již v sobotním odpoledni jakousi osudovost Katyně pro polský národ.

Po krátké odmlce pokračoval. Jeho nejnovější dějiny Ruska, vzaty po vnitrostátní linii se zaměřením na činnost vlád v souvislosti s chodem státu a životem běžného života, které poznal během své překladatelské praxe, byly nastíněny s jemným citem pro detail. Připojil i několik poznámek k současné ruské literatuře a kultuře. Na závěr jako zatím jediný přednášející zazpíval několik písní ruských moderních bardů, čímž důstojným způsobem uzavřel první den semináře.

Účastníci kladně a s nadšením přijali fundovaný příspěvek odborníka na Rusko Milana Dvořáka k situaci v Rusku po 90. roce 20. století do současnosti. Jedná se totiž o tematiku aktuální, ke které není ucelený materiál, a těžko bychom našli zasvěcenějšího přednášejícího. Jeho zpěv ruských písní za doprovodu kytary byl neopakovatelným zážitkem a originálním zakončením inspirativního setkání.

Pavel Martinovský

HISTORICKÁ VYCHÁZKA - NEDĚLE 11.4.2010

PhDr. Eva Havlovcová: Václavské náměstí a přilehlé objekty

Součástí jarního semináře ASUD je tradičně pracovní i následující den, to znamená v neděli kulturní program. Většina učitelů dějepisců věnuje tedy nejen čas a finanční prostředky na odborné historické vzdělávání v sobotu, ale i v neděli nelitují svého volna a prožívají společně mimořádně hezké zážitky kulturní. Tentokrát se výbor shodl na poznání kdysi nejživější části Prahy - Václavského náměstí. Zdánlivě se už všichni se častěji v těchto prostorách pohybovali, tak jaké to bude tentokrát?

Především byla veliká zima, poprchávalo a účastníci semináře přijedší do Prahy jen nalehko neodhadli délku procházky venku a k tomu přizpůsobené oblečení. Jako už několikrát nám vyšla vstříc majitelka a průvodkyně Cestovní a vzdělávací agentury Porta Praga PhDr. Eva Havlovcová. Na Můstku vyslechlo asi 30 dychtivých učitelů krátkou historii náměstí, informace o významných a zajímavých budovách v dolní části "Václaváku". Měli jsme zajištěnou prohlídku interiéru kostela P.Marie Sněžné, prošli jsme klidnou oázou Františkánské zahrady a nové zrekonstruovanými pasážemi jsme se vrátili na náměstí. Některé stavby dostaly "nový kabát", jinde ztratily původní účel, ale v každém případě společný a odborně vedený náš pohled připomenul a hlavně obohatil naše znalosti. A že jich má naše průvodkyně Eva opravdu na rozdávání! Dotazy učitelů byly jako vždy hojné a nezůstaly nezodpovězeny.

Krásné bylo zakončení dvě a půl hodiny trvající vycházky; o existenci rotundy sv. Longina většina z nás věděla, ale dostat se dovnitř a vyslechnout si odborné pojednání, to byl hezký zážitek pro všechny.

Učitelé projevovali radost i vděčnost výboru ASUD a naší průvodkyni Evě Havlovcové. Těší se na další podobné prožitky.

Eliška Kunstová

KVĚTNOVÁ EXKURZE, ANEB OD ROMÁNSKÉ FRESKY KE KUBISMU

Učitelské putování Podlipanskem

Sobota 22.května 2010 byla pro mnohé učitele středních škol ve znamení probíhajících či přicházejících maturitních týdnů a pro pedagogy ze škol základních chvilkou vydechnutí před závěrečným červnovým maratonem. A tak jsme se my všichni členové společnosti ASUD těšili na příjemný den, který nás naplní aktivním odpočinkem ve znamení poznávání kulturních zajímavostí. Po týdnech plných deště a zimy nás sem tam potěšily i sluneční paprsky, které se v snesitelné míře střídaly s krátkodobými jarními přeprškami, občas provázenými i zahřměním.

Tentokrát se nám o velmi zajímavý program postaraly dvě zvídavé ženy - paní profesorky Lenka Dvořáková a její kolegyně Lída Bursíková. Jejich dílem nebyla jen výborná organizace, včetně nadstandardně kvalitního autobusu, ale především velmi pěkně vybavený tištěný doprovodný průvodce plný nejen odborného textu, ale i nákresů, fotografií a dokonce také dobových veršů. Svou cestu jsme začínali tradičně u Masarykova nádraží v ulici Na Florenci. A odtud jsme se vydali směrem na jihovýchod od Prahy.

Rovné

Naší první zastávkou byla vesnička Rovné nedaleko Stříbrné Skalice. Rozběhli jsme se do kopečka k místní pamětihodnosti - kostelu svatého Jakuba Většího, který ve svých stěnách skrývá nejen zajímavé románské reliéfy, ale především vzácnou výmalbu. Vznikl na významné cestě od sázavského benediktinského kláštera do Prahy a byl postaven ze stejného červeného pískovce jako známé svatoprokopské poutní místo. Nejprve jsme si kostelík prohlédli z venčí, téměř jsme si ho ohmatali a hledali románské prvky na barokní přestavbě, a pak jsme již v lavicích tajili dech nad živostí barev i zajímavými náměty. Původně šlo o tribunový kostel postavený možná už před rokem 1140, který byl spojený s tvrzí, jejíž stopy už odnesl čas. Malířská výzdoba je zde jedinečná, prý jde o druhou nejlépe zachovanou románskou nástěnnou malbu doby románské hned po proslulé rotundě svaté Kateřiny ve Znojmě. Co zde tedy můžeme uvidět?

V apsidě je scéna Krista ve slávě trůnícího na nebesích, dále jej doprovází dvojice andělů, v jednotlivých arkádách najdeme apoštoly. Řada výjevů se odvíjí v pásmech, a ty vyprávějí příběhy - legendu o svatém Jakubovi, o Narození Páně, o poslední večeři Páně, jeho umučení a z mrtvých vstání, dozvídáme se mnohé i o životní pouti svatého Mikuláše a snad v poničené malbě můžeme najít i osudy svatého Prokopa. S románskou výzdobou se zde snoubí i malba barokní zastoupená především postavou svatého Norberta.

Opouštíme kostelík v Rovné, který je přístupný po předchozí dohodě na tel. č. 606673781 a vydáváme se do královského města Kouřimi.

Kouřim

Zde nás láká především chrám svatého Štěpána, jehož vnitřní výzdoba pochází z 80.- 90.let 19.století, tedy z období neogotické přestavby, na níž se podíleli známí puristé Josef Mocker a Kamil Hilbert. I když byla prohlídka kostela zajímavá, všichni jsme se těšili na jedinečný skvost teprve nedávno restaurovaný - kapli svaté Kateřiny, ukrytou pod hlavním oltářem. Sestoupili jsme do podzemí a octli jsme se ve světě gotických andělů hrajících na roztodivné hudební nástroje. Nad jedním z vchodů najdeme legendu o umučení svaté Kateřiny, k jejíž poctě i k uctění ukřižovaného Ježíše Krista hraje na typicky české gotické hudební nástroje 24 andělů. Člověk zůstává v údivu stát a neví, kam by pohlédl. Jen neradi jsme opouštěli unikátní prostor a vraceli se zpět do současného světa. Ale jen co jsme opustili dveře chrámu, hned se nám otevřela cesta k dalšímu tajemství. Očekávala nás nedaleká zvonice s místní raritou - zvony obráceně upevněnými.

V Kouřimi nám ještě zbýval čas na samostatnou prohlídku města či případné občerstvení. Mnozí z nás stihli obojí včetně místního muzea, kde se dala koupit publikace nazvaná Kouřimská kaple svaté Kateřiny obsahující i CD s nahrávkou Andělské hudby z kaple svaté Kateřiny, včetně recitace z Legendy o svaté Kateřině.

Tiskli jsme ji v ruce, ale to už náš autobus mířil za památkami téměř současnými, vždyť počátek 20.století může některým z nás připadat téměř nadosah. Libodřice je malá vesnice nedaleko Kolína, v které si velkostatkář Bauer nechal postavit od slavného architekta Josefa Gočára kubistickou vilu. Rodina Bauerových zde žila 10 let, po smrti svého muže se paní Bauerová znovu vdala a přesídlila na pražské Vinohrady. Dnes po rozsáhlé rekonstrukci se toto místo díky nadaci Českého kubismu změnilo na pozoruhodné muzeum. Do své péče tento architektonický skvost získala společnost v roce 2002 a v letošní sezóně ho již plně otevřela veřejnosti. Najdeme zde sice dobové zařízení všech místností, včetně expozice kubistické keramiky, ale většinou jde o výpůjčky, jelikož původní vybavení se nedochovalo. Přesto na nás dýchá dobová atmosféra díky originálním lustrům, tapetám, krytům k ústřednímu topení či vybavení koupelny. Na ochozu v patře pak najdeme originály grafik proslulých českých kubistických malířů.

Zásmuky

Než jsme si prohlédli Bauerovu vilu, nad Libodřicemi se rozpršelo, a tak jsme vzdali procházku zahradou a rychle se usadili v autobusu a vydali se k další zajímavé kubistické památce do Ratboře k Novému zámku, který je dnes prosperujícím hotelem , nazvaným Chateau Kotěra - podle svého tvůrce.

Cestou jsme si v autobusu poslechli pověst o statečném Zdeňku Zásmuckém, který je také se svými vojáky ukryt v hoře Blaník, a tak nám byla navozena atmosféra pro krátkou zastávku v Zásmukách a k vnější prohlídce zásmuckého zámku.

Ratboř

A teď již nic nebránilo vydat se na návštěvu do Ratboře do Chateau Kotěra. A světe, div se, po tomto hotelu vás na požádání recepční provedou a seznámí vás s jeho pamětihodnostmi stejně jako na každém jiném zámku.

Nový zámek v Ratboři vznikl v letech 1911-1913 a je posledním zámkem postaveným v Čechách. Nechala si ho postavit bohatá židovská rodina Mandelíků, která vlastnila v Kolíně cukrovar, elektrárnu a řadu pozemků. Pro svoji novostavbu si Mandelíkovi vybrali kubistického architekta Jana Kotěru a sochaře Jana Štursu. V roce 1939 Mandelíkovi emigrovali před fašismem, za okupace se zde usadili Němci a po válce zámek obsadila Rudá armáda, později zde fungovala základní škola.

V roce 1996 byl Nový zámek v Ratboři vrácen potomkům rodiny Mandelíkovy. Restituenti však neměli dostatek peněz na obnovu a údržbu budovy, a tak ji nakonec v roce 2003 prodali soukromému nejmenovanému vlastníkovi. Ten původní terasu přestavěl na restauraci, vstupní halu na recepci a zahradní skleník na 16 dvoulůžkových pokojů zakončených zimní zahradou. Jinak zámek zůstal věrný své kubistické minulosti, včetně zařízení chodeb, společných prostor i pokojů. Například je zde zachován nádherný lustr určený původně pro pana prezidenta T.G. Masaryka, ten zámek kdysi osobně navštívil a jako výraz díků lustr navržený Janem Kotěrou bratrům Mandelíkům přenechal.

Křečhoř

Opouštíme zámecký hotel a cestou do Peček se stavujeme v Křečhoři u památníku proslulé bitvy u Kolína, která se zde odehrála 18.června 1757 za sedmileté války, kdy bojovala rakouská armáda s pruskými vojáky. V této bitvě habsburská armáda, vedená polním maršálem Leopoldem Josefem Daunem, vyhrála a vytlačila tak Prusy z Čech. A nám nezbývá než si povzdechnout nad mravní bídou dnešních obyvatel české kotliny. Pamětní desky připevněné na památníku, jelikož byly z mědi, zmizely ne v propadlišti dějin, ale pravděpodobně v nějaké sběrně odpadových surovin. Jezdcům na plastice - výjev z bitvy, neznámý vandal ulámal hlavy a i záměr obce o zvelebení místa se minul účinkem. K památníku sice vedou od polní cesty nové schody, ale i ty keříčky, které byly podle nich vysázeny, někdo vytrhal.

Nad dalekými poli se honily mraky a my mhouřili oči, abychom viděli další památník na protějším kopci. Pomalu jsme se vraceli k autobusu. Zbýval nám už jen poslední cíl - Jubilejní kubistický chrám M. Jana Husa v Pečkách.

Pečky

Dnes patří tento Boží stánek Českobratrské církvi evangelické, a tak nás zde provázela jedna z členek sboru. O postavení kostela se zasloužil kazatel Jaroslav Řepa. Základní kámen byl ke stavbě položen 16.5. 1914, počítalo se s tím, že by byl kostel dokončen k výročí upálení Mistra Jana Husa, jenže vše překazila 1.světová válka. Architektonickou podobu kostela vytvořil spolupracovník Josefa Gočára Oldřich Liska. Kostel byl dokončen v roce 1916. Dodnes je zde působivý kubistický prostor, stylová je i kazatelna s oltářem, strop, lavice a velmi krásné osvětlení také patří k původnímu vybavení interiéru.

Před kostelem v miniparčíku stojí bronzová socha M. Jana Husa od Stanislava Suchardy. Den pomalu putoval ke svému konci a my jsme se vraceli zpět. Byli jsme naplněni zajímavými zážitky, z kterých určitě budeme čerpat nejen ve škole, ale možná, že někteří z nás přivedou na tato místa i své žáky.

Dagmar Šumberová

9. ROČNÍK CYKLU INSPIRACE druhá část
únor - Doc. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. Rozpad Československa

Pan docent uvedl svou přednášku myšlenkou, že Neexistuje stát, kde by žily dva konstitucionální národy. Tím je pochopitelné, že se Československo rozpadlo. Po krátkém úvodu se přednášející zaměřil na dobu od ústavy z roku 1949 a postupně přešel ke konci osmdesátých let. Opíraje se o svá dlouhodobá a podrobná studia (jejichž výsledky zveřejnil v knize Rozpad Československa. Česko-slovenské vztahy 1989-1992, která vyšla na Slovensku 2002) prošel jednotlivé zlomové úseky počátku devadesátých let, bojů o pomlčku (rozdělovník) a sporu s Maďarskem o Gabčíkovo. Většinu pedagogů pak šokoval důkazy, že za rozpadem více než Mečiar stojí jeho protihráč Klaus. Posluchači neskrývali nadšení, neboť získali nové a velmi těžko dosažitelné informace:

Pro mě osobně asi nejlepší ze všech realizovaných setkání; tato skutečnost byla dána kombinací mimořádně fundovaného výkladu a jeho srozumitelností "běžnému vyučujícímu dějepisu".

Mnoho nového, jinak těžko dostupného, výborné ...

Velmi podrobné, zajímavé informace pro učitele.

březen - Doc. PhDr. Václav Veber III. odboj

Pan docent přišel vyvrátit, že by III. odboj neexistoval, tak by se dala zkráceně a přitom výstižně charakterizovat jeho přednáška. Nastínil mnoho příkladů, proč je potřeba o III. odboji hovořit, zároveň neopomněl potíže a problémy, neshody Čechů v zahraničí. Jeden z posluchačů přednášku vyzvedl: K panu doc. Veberovi je asi těžko co dodávat; "portfolio" jeho vědeckého zájmu je značně široké, což toto setkání potvrdilo; největším překvapením pro mě byl velmi nízký počet rehabilitovaných členů KSČ v 60. letech. Nebo: Pana docenta znám už z fakulty a jeho výklad byl vždy velmi kvalitní, III. odboj byl zajímavý.

Zatímco jedna z posluchaček si též všimla vysoké fundovanosti: uchopené zajímavým způsobem, méně známé skutečnosti, pro jinou bylo informací až příliš: rozsáhlé téma, které se do jednoho semináře nemohlo vejít. I tato slova však možno brát jako určitou formu ocenění.

duben - Mgr. František Bártík Československý uran

Jak nás pan kolega Bártík přesvědčil, většina našich obyvatel má o čs. uranu poměrně jasno, avšak jedná se pouze o pocit, skutečnost je poněkud jiná. Postupně odhalil například, že: Vlastní těžba uranové doly je spojována s činností paní Marie Curie-Skłodowské v Jáchymově (v Příbrami ji odmítli). Těžilo se již za první republiky, avšak k většímu rozmachu těžby došlo za II. světové války; byli to paradoxně nacisté, kdo se více věnoval i otázkám ohrožení zdraví horníků. Právě proto bylo v českých uranových dolech nasazováno k těžební práci a zpracování uranové rudy především neněmecké obyvatelstvo. Největšího významu dosáhly čs. uranové doly v období studené války, jednalo se o jediná otevřená (funkční) naleziště ve střední a východní Evropě!

Přednášející vyvrátil mýtus, že za "Rusáků" vedlo se vězňům v lágrech při uranových dolech nejhůře. Naopak. Sovětům šlo především o množství uranu, proto se jim nehodili trpící a hladoví vězni. Hůře vedlo se pak za kompletního československého vedení. V dnešní době se v České republice uran netěží, přesto státu patří 12. místo v těžbě uranu na světě - uran získáváme čištěním kyselinových jezer u Stráže pod Ralskem.

Posluchači nešetřili chválou:

Přiznám se, že toto a následující setkání mi dalo zcela nové teoretické uchopení na danou tematiku (dosud zformované "pouze" komentovanou prohlídkou tábora "Vojna"), včetně zasazení do kontextu poválečného vývoje, resp. pozadí studené války, to vše doplněno fotografiemi a publikací pro nás - posluchače; škoda jen poměrně nízké návštěvnosti.

Bylo na něm vidět nadšení pro danou problematiku. Překvapující a vítané.

květen - Mgr. František Bártík Tábory nucených prací

Ačkoliv s komentáři posluchači poměrně šetřili, jako např. tento: I když téma i prostor Příbramska je z tohoto hlediska poměrně známý, téma bylo uchopeno zajímavě s mnoha novými informacemi, přesto byla na základě hodnocení přednáška o táborech nucených prací od pana kolegy Bártíka hodnocena jako nejlepší z cyklu. Do táborů nucených prací nahlédli účastníci květnové přednášky hned několikerým způsobem: promítané obrázky zařízení včetně korekce, betonové cely zapuštěné v zem i po letech mlčení děsily svou naturalistickou syrovostí; vzpomínkami vězňů podbarvil přednášející holá fakta i číselné údaje; podrobnými informacemi vykreslil celkový stav života - věznění v táborech tak, jak se v různých etapách budování socialismu v Československé republice vyvíjel.

Pokud Vás zajímají názory přednášejícího kolegy, naleznete je Agoře, kde jsme p. Bártíka vyzpovídali.

červen - PhDr. Aleš Kýr Vazební věznice Pankrác, Sekyrárna

Na již tradiční exkurzi vyrazili účastníci cyklu Inspirace na poměrně netradiční místo, do Vazební věznice Pankrác. Sama exkurze začala zajímavě: všichni účastníci museli do ocelové skříňky zamknout všemožná technická zařízení (jakými jsou např. mobily, fotoaparáty a další), kterým je do areálu věznice přístup zapovězen. Sami majitelé na to museli přijít s občanským průkazem ke kontrole, z kapes vyndat veškeré kovové předměty, z poutek vytáhnout pásek a potom vejít do detektorové brány. Každý dostal visačku a běda, komu by se podařilo ji ztratit!

Venku pršelo a po několika krocích přes venkovní prostory se všichni zase ukryli uvnitř. Ve třech místnostech Dr. Kýr shrnul historii českého práva, soudnictví a hlavně vězeňství. Panely, bohatě doplněny kopiemi pramenů, doplnily slova přednášejícího. Nechybělo ani několik reálných ukázek, jako třeba žebříku určeného k natahování, nebo například šibenice z období totality.

Po zhlédnutí expozice vstoupili účastníci do závěrečných třech místností, vlastního památníku. Vše zde zůstalo v původním stavu. V malé místnosti obklopené rudým závěsem postáli jsme chvíli před stoly pomyslné poroty, jež však neměla za úkol soudit, nýbrž říci rozsudek. Ten byl jasný - za závěsem v další místnosti, kol dokola vykachlíkované bílými sterilními kachlíky stála gilotina. Němci se ji snažili zlikvidovat a v závěru války svůj nástroj zla shodili do Vltavy, ale Češi gilotinu po válce vytáhli, aby ve zdech pankrácké věznice navždy připomínala léta poroby. V rohu nad rampou dosud pod stropem vede kolejnice, po níž s lehkostí posouvají se malé vagónky nesoucí obrovský náklad, háky s lany určenými k oběšení - zde byli popravováni spoluobčané židovského původu. Utáhnout a poslat dál... mimo rampu. Málokdo z přítomných zůstal klidný a pokud někdo přeci jen, tak v další místnosti i ty nejotrlejší by přešel humor: jen rakví pár, jak dřevěné truhly stály tu vyrovnány.

Před východem každý znovu musel se prokázat občanským průkazem, ač jindy kolegyně a kolegové štěbetají, dnes všichni sunuli se ven mlčky. Venku stále pršelo. Myslím, že kolegyně Pařízková zajistila závěrečnou exkurzi ve stylu pověstné třešničky na dortu, i když vzhledem ke spatřenému nám všem u třešně zaskočila pecka.

Komentář k výběru lokality: Sice ponurá, ale nemám s tím vůbec žádný problém. Naopak jsem rád, že se díky Vám budu moci dostat někam, kde to je za standardních podmínek prakticky nemožné. - Super, neuvěřitelný zážitek. - Místo exkurze velmi dobře vybráno. - Silné a přesvědčivé!

Za organizátory děkuji všem za účast. Zvláštní poděkování patří také zástupkyni paní ředitelky ze ZŠ Na Smetance za spolupráci a poskytnutí vhodných prostorů k přednáškám.
Pavel Martinovský

LETNÍ ŠKOLA SOUDOBÝCH DĚJIN 2010

Ve dnech 23.-25. června 2010 se konala Letní škola soudobých dějin, pořádala ji Akademie věd české republiky ve spolupráci s Ústavem českých dějin FF UK Praha.
Program:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek: Tato akce se opakuje třetím rokem a musím říci, že pokaždé navštěvuji tyto přednášky a i letos zde bylo mnoho přínosného.
Lída Bursíková

OHLÉDNUTÍ ZA XXIII. ROČNÍKEM LŠH

Na začátku prázdnin ve dnech 1. 7. až 5. 7. 2010 se konal již XXIII. ročník Letní školy historie pořádané Ústavem profesního rozvoje pracovníků ve školství PF UK ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Praha a FF UK. Místem konání byla opět velká aula v budově FF na nám. Jana Palacha.

Bohatý program nebyl tentokrát zaměřen monotematicky, ale naopak zahrnoval různá témata od antiky až po nejnovější dějiny a aktuální problémy současné společnosti, zejména mládeže a školství. Proto je velmi obtížné jednotlivé přednášky navzájem srovnávat a zhodnotit, která byla nejzajímavější nebo pro nás jako učitele nejpřínosnější. Myslím, že nejen za sebe, ale i kolegy mohu říci, že LŠ chápeme také jako příležitost poslechnout si zase své učitele a oblíbené historiky nebo poznat nové tváře mladých odborníků z různých VŠ a vědeckých ústavů.

Setkání s panem profesorem Hrochem mnohým z nás připomnělo léta studií a zároveň i význam dnes trochu opomíjeného tématu - české národní obrození. Problematiky národního hnutí se týkala i přednáška mladého historika ThDr. Pavla Helana, PH.D., o sjednocení Itálie a vztahu českého prostředí k osobnosti G. Garibaldiho. Památku pana profesora Kuklíka, jehož přednášky patřily v minulých letech mezi nejoblíbenější, jsme uctili před vystoupením jeho syna Jana Kuklíka ml., profesora Právnické fakulty UK. Ten jako právník a historik se zabývá právními aspekty dějin ČSR a je stejně vynikající odborník a skvělý řečník jako otec. Prof. PhDr.

Tomáš Knoz, Ph.D., z FF MU nás zaujal přednáškou o náboženské toleranci na Moravě. Kulturní dějiny byly v programu LŠ zastoupeny jako vždy brilantním a inspirujícím výkladem prof. PhDr. Víta Vlnase, PH.D. Také další přednášející, kteří jako vysokoškolští učitelé působí na pražské pedagogické fakultě, prof. PhDr. Kateřina Charvátová, doc. PhDr. Petr Charvát a PhDr. Lubor Václavů ve svých tématech zdůraznili momenty, které můžeme uplatnit ve školní praxi k motivaci žáků.

Ve vztahu k událostem nedávno minulým nebo aktuálním problémům je LŠ jedinečnou příležitostí, jak získat ucelené informace uvedené do historických souvislostí od odborníků, kteří se určité problematice systematicky věnují. Letos šlo např. o témata: moderní dějiny Afghánistánu (doc. PhDr. Jan Marek, CSc.), transformace Ruska a ruské společnosti po rozpadu sovětského impéria (PhDr. Emil Voráček), subkultury mládeže a extremismus mezi současnou mládeží (PhDr. Josef Smolík, Ph.D., doc. Miroslav Mareš, Ph.D.). Objevná pro nás byla také přednáška doc. PhDr. Aleny Míškové o pražské německé univerzitě v době druhé světové války.

Na rozdíl od odborných přednášek, z nichž jsme si odnesli nové poznatky nebo náměty, které ihned můžeme uplatnit v praxi, z panelové diskuse o aktuálních problémech výuky dějepisu máme dojem, že se všemi problémy si musíme poradit sami.

Poslední den jsme pod vedením pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka prošli stálými expozicemi Vojenského historického ústavu a opět jsme získali cenné podněty pro svou práci.

Garantkami výborně vybraného programu i celé přípravy LŠ byly opět PhDr. Maria Bezchlebová a PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. Oběma moc děkujeme a těšíme se na zajímavý program dalších ročníků LŠ i na milá setkání při sklence vína v bistru U Platona. Lenka Dvořáková z/dl>


back