INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 35

SLOVO ÚVODEM


Nová vláda se v průběhu prázdnin nechala několikrát slyšet, že se zasadí o zásadní změny ve školství, především bude jejím úkolem zvednou prestiž učitelského stavu. Postupně jsme zaznamenali rozličné nápady. Mohly by se obnovit tělesné tresty, uzavřela by se jakási smlouva o odpovědnosti mezi žáky, respektive jejich rodiči a školou, učitelé by dostali přidáno, ba dokonce nově nastoupivší kolegyně a kolegové by obdrželi jakýsi startovací balíček několika tisíci korun.

Vy budete číst výtisk na podzim, možná mezitím učitelé získají volné byty v blízkosti škol, možná daňové úlevy, nebo kdo ví co jiného. Možná také nic. Ať již nová vláda, nové ministerstvo přijde s čímkoliv, věřím, že všechny jeho snahy skutečně vedou ke zlepšení situace na školách a k navýšení prestiže učitelského povolání jako celku s výhledem, že naše děti si zaslouží kvalitní pedagogy. Těm by se pak vládními výhodami měly otevřít dveře do škol. Mým cílem není napadnout ministerskou snahu, to v žádném případě, napadá mne však důležitá otázka, s níž souvisí řada dalších.

Máme takové mladé učitele? Respektive: nemělo by se ministerstvo také více zaměřit na přípravu mladých učitelů - studentů na pedagogických fakultách? Připraví fakulty ty správné učitele? Vyučují na fakultách odborníci, kteří si prošli novým vzdělávacím programem v praxi? Pedagogové, kteří znají moderní děti z reálu a ne jen z odborných příruček? Dostanou na fakultě možnost skutečně všichni, kteří chtějí učit, ale třeba nemají možnost, prostor, nebo třeba i potřebné vzdělání, aby se na fakultu dostali?

Ať již na své učitelské pouti obdržíme jakýkoliv bonus, zajisté budeme rádi. A když mezi nás přijdou noví a tvořiví mladí lidé, samozřejmě zajásáme. Jen houšť!

Příjemný začátek nového školního roku a s padajícím listím více optimismu přejí
členové výboru ASUD

back