INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 37

Informace, pomůcky, literatura, dobrá inspiraceHISTORIE JINAK - pozvánka na cyklus dějepisných seminářů

BOII Vážení učitelé dějepisu a vlastivědy,

dovolujeme si Vás upozornit na cyklus seminářů, který připravilo občanské sdružení Boii z Nasavrk ve spolupráci s Univerzitou Pardubice. Jedná se o jedno a dvoudenní semináře, během kterých se učitelé seznámí s nejnovějšími poznatky o pravěku. Nedílnou součástí budou také praktické dílny, ve kterých si pedagogové vyzkouší základní řemeslné dovednosti, které ovládali lidé v mladší době železné. Opomenuta nebude ani část didaktická a metodická. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu a také metodické materiály k výuce pravěku.

Semináře budou probíhat v Nasavrkách v březnu až květnu a v září až říjnu 2012. Zájemci mohou absolvovat celý cyklus, nebo jeden či více programů podle vlastního výběru.

Semináře jsou akreditovány MŠMT a jsou hrazeny z grantového programu OP VK. Cílovou skupinou jsou učitelé dějepisu a vlastivědy z Pardubického kraje, pro které budou semináře zdarma. Navíc bude hrazeno také cestovné, stravné, ubytování a ředitelé škol dostanou prostředky na krytí části nákladů spojených se zastupováním účastníků kurzů.

Seznam, stručný obsah a rozsah kurzů:

Případné dotazy rádi zodpovíme na e-mailu: alexandra.hartova@boii.cz nebo na telefonu: 736 653 936.
Bc. Alexandra Hartová - Manažer projektu Historie jinak
Boii o. s. - www.boii.cz

CELOSTÁTNÍ VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ MAGNI - CESTY S PŘÍBĚHEM

BOII

Záměrem vědomostní soutěže je atraktivní a interaktivní formou představit historické památky, události a osobnosti studentům základních a středních škol. Soutěž je pojata jako interaktivní kvíz využívající audiovizuální obsah ve formě animovaných spotů na motivy příběhů osobností jako Jan Blažej Santini, rabi Low a Golem, biskup Gorazd, Jan Žižka a Jan Ámos Komenský. Kvíz obsahuje jak otázky týkající se obecné, tak regionální historie. Časová náročnost kvízu je plánována tak, aby nezabrala více jak jednu vyučovací hodinu. Soutěž se uskuteční v měsící říjnu.

Soutěž je realizována agenturou Helptour (nezisková organizace) v rámci projektu Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického dědictví křesťanství na území České republiky. Magni | Cesty s příběhem je vytvořená značka v rámci projektu prezentující Českou republiku zahraničním a domácím turistům jako destinaci, kterou stojí za to navštívit díky bohatému odkazu obecných a duchovních dějin a s tím souvisejících kulturně historických odkazů v podobě památek na území měst. Záštitu nad vědomostní soutěží převzal Ministr kultury ČR pan Jiří Besser a Národní ústav pro vzdělávání.

V případě vašeho zájmu o účast vaší školy v soutěži se můžete registrovat na webových stránkách www.cestyspribehem.cz/blog. (Soutěž byla ukončena - pozn. wm)


PUBLIKACE ANLET

Vážení přátelé,

rádi bychom se připomenuli s naší publikací Osudové roky české státnosti - dějiny 20. století pro školní mládež, která by neměla chybět v žádné z vašich škol, je vhodná zejména do školních knihoven a jako učební pomůcka při výuce. Obsahem je přehledná sestava chronologicky nejdůležitějších událostí naší republiky od roku 1918 do roku 1989 v textu i obraze, jsou popsány nejvýznamnější listiny, jejich smysl a význam a zobrazeny významné osoby, které měly v té době vliv na rozhodování a události. Ke každému období je připojen autentický příběh, který se skutečně odehrál jako nezpochybnitelný dokument osudu konkrétního člověka.

Produkty ANLET, o.s. jsou doporučeny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy svým č.j.: 17245/2009-22 k výuce dějin 20. století.

Zuzana Kuchejdová
www.anlet.cz/e-shop
www.historickykaleidoskop.cz

KOLEGA LIBOR PŘEČETL ZA NÁS A DOPORUČUJE

Thomas E. Woods, Jr.: Jak katolická církev budovala západní civilizaci, Res Claritatis, Praha 2008

Název této poměrně útlé knihy (má pouhých 206 stran) může vzbuzovat dojem, že se jedná o lacinou katolickou apologetiku. Její obsah však nastiňuje odborné i laické veřejnosti zásadní, málo známá fakta z bohatých dějin katolické církve a jejího neoddiskutovatelného civilizačního přínosu. Úvodní slovo k ní vzešlo z pera Mons. Dominika Duky OP, někdejšího biskupa královéhradeckého, dnešního arcibiskupa pražského.

Autor publikace se v jedenácti kapitolách postupně věnuje problematice nepominutelné církve (zejména v průběhu prvního tisíciletí), vlivu na formování státních útvarů raně středověké Evropy, významu mnišského života, vztahu církve a univerzit i církve a vědy, též umění a architektury. Pro mnohé z nás pak též zcela nově vztahu církve a ekonomie a mezinárodního práva, tradičně pak charity, západního zákonodárství a morálky. V závěru se pak autor zamýšlí nad problematikou světa bez Boha.

Doprostřed je zařazena obrazová příloha, která však není provázána s textem, má jen doplňkový, spíše ilustrativní charakter. Kniha obsahuje i bohatý poznámkový aparát (bohužel povětšinou angloamerické, pro českého čtenáře tedy nedostupné, provenience) a rejstřík, který je velmi dobrou pomůckou při následném podrobnějším hledání v textu.

Kniha je to nesporně velmi čtivá a může být dobrou pomůckou k této problematice dějin a základů společenské výchovy na středním stupni vzdělávání. Přispívá k tomu i jazykově povedený překlad Michaely a Václava Freiových.

Zakončeme tuto krátkou anotaci slovy Dominika Duky: Předkládaná kniha může být a je vhodným materiálem k diskusi a dialogu v naší sekularizované společnosti, ve které jakoby se znovu prosazoval názor, že bez opravdové náboženské svobody a svobody svědomí může "konzumní člověk" spokojeně existovat. "Existovat" možná ano, ale žít a opravdově tvořit určitě ne.

Skutečný přínos knihy nechť posoudí každý čtenář sám za sebe.

Libor Šmejda

back