INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 37

CO SE STALO
aneb
NAŠE JARO A LÉTO 2011


Přehled činnosti


Smutná zpráva


V prvních dnech července mě vyrušil z poklidného začátku letních prázdnin zvuk mobilu. Vzápětí jsem se dozvěděl smutnou zprávu. Zemřel Vladimír Novotný, který působil jako učitel českého jazyka a dějepisu v Šardicích na Hodonínsku, kde se usadil po studiích na pedagogické fakultě UJEP Brno (dnes Masarykova univerzita) v roce 1970. Současně Vladimír patřil k těm nemnohým učitelům dějepisu z Moravy a současně i aktivním, který se do této organizace přihlásil a také se pokoušel publikovat. Jeho články z regionální historie, také i k problémům výuky dějepisu (ty naleznete ve starších číslech informačních listů ASUD) jsou toho dokladem..Měl ještě spoustu plánů, ale ty se mu už neposařilo realizovat. Zemřel po dlouhé nemoci ve věku 65 let.
Jiří Janeček


K některým činnostem podrobněji

SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ ASUD S EXPERTNÍM TÝMEM OECD

V pondělí 4. dubna 2011 se uskutečnilo pracovní setkání předsedy výboru ASUD P. Martinovského a dlouholetého člena výboru L. Šmejdy s expertním týmem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD; http://www.oecd.org) v budově Ústavu pro informace vzdělávání v Praze. Tým OECD tvořili: Alison Gilmore - docentka novozélandské univerzity v Otagu, Deborah Nusche - analytička Direktoriátu pro vzdělávání OECD, Pam Sammsons - vědecká pracovnice pedagogické fakulty univerzity Oxford a Paulo Santiago - analytik Direktoriátu pro vzdělávání OECD. Cílem mezinárodního projektu je prozkoumat, jak mohou být evaluační systémy využity ke zlepšení kvality, spravedlnosti a efektivity školního vzdělávání.

Během velmi neformálního dialogu byli tito experti seznámeni s náhledy a stanovisky ASUD na vzdělávací systém v ČR, přístup státu ke vzdělávací politice, problematiku financování školství, kariérní růst pedagogů, včetně vzdělávání i možností dalšího vzdělávání, praktické zkušenosti z řízení školství, problematiku péče o žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a mnohá další témata.

Plánovaná hodina setkání utekla velmi rychle, bylo by ještě mnoho námětů k diskusi a výměně zkušeností. Výstupem z týdenního pobytu této mise má být závěrečná srovnávací zpráva OECD určená pro všech 24 zapojených zemí a detailní posouzení experty, včetně analýzy témat i možných doporučení. Zpráva bude dokončena během roku 2012.

Libor Šmejda

VEŘEJNÉ SLYŠENÍ - PŘIPRAVENOST STÁTNÍCH MATURIT

Dne 12.dubna 2011 se konalo v Jednacím sále Valdštejnského paláce veřejné slyšení s tématem "Připravenost státních maturit" pod patronací Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a Podvýboru pro předškolní, základní a střední vzdělávání.

Slyšení zahájil předseda Výboru Jaromír Jermář. Po úvodním slovu senátora Petra Bratského vystoupil senátor Marcel Chládek (místopředseda Výboru) s tématem: "Zvýší státní maturita úroveň našeho školství?". Jeho závěr byl jednoznačný - maturity ano, ale ne v současné podobě. Zároveň upozornil na řadu problémů týkajících se maturit.

Dalším vystupujícím (a musím říci lidmi očekávaný) měl být ministr J.Dobeš, ale měl jiné problémy - politické, tak se omluvil. Takže vystoupil náměstek ministra L.Němec, který mluvil o "složitosti státních maturit", o dosud platných "smlouvách uzavřených s Cermanem na čtyři roky", s nimiž nelze hýbat, též se objevil povzdech, "že když nastoupil, že už maturita byla předpřipravena".

Vrcholem první části měl být P.Zelený a stalo se tak. Neuvěřitelné vystoupení, kde člověk cítil, jak se bojí zabývat problémy maturity. Říkal všeobecně známé informace a pokud měl odpovídat na otázky, tak odpovídal na něco jiného. Bohužel musím říci, že je to člověk, který dovede urazit učitelský stav a tentokrát jsme to byli my dějepisáři. Pan Zelený po poznámce: "Vím, jak se učí dějepis, mám dceru ve škole," sklidit všeobecnou nevraživost většiny přítomných. Na závěr semináře již nebyl přítomný, neboť asi půl hodiny před koncem beze slova odešel.

Za vysoké školy vystoupil pan Vladimír Večeřek (místopředseda České konference rektorů pro oblast vzdělávání), který informoval přítomné, že VŠ soudobou podobu maturit nemohou přijmout a počkají, jak se situace vyvine. Na závěr první části vystoupil Ondřej Hausenblas, který se postavil proti současné maturitě.

V druhé části probíhala diskuse. Pan Tomáš Fořtek z EDUinu upozorňoval na nedostatky vzdělávacího systému po právní (zákonné) stránce. Pěkný a asi nejzajímavější příspěvek měl Ladislav Vasevič z Matičního gymnázia v Ostravě, vybral si téma "10 nepravd o maturitní zkoušce z českého jazyka.". Jasné, přesné argumenty.

Vystoupení ohledně dějepisu byla dvě. Není se čemu divit. Test z dějepisu patří k nejhorším, které Cermat vyprodukoval. Počínaje chybným řešením, přes nevhodné otázky atd. Obě vystoupení se shodovala v základních bodech. Z ASUDu nás zastupovala L.Bursíková a za ostravský PANT Jiří Hruška.

Nehlášených diskusních příspěvků bylo hodně, takže celý seminář končil kolem půl třetí.

A závěr. Musím říci, že mě překvapilo, kolik zájemců navštívilo seminář - od studentů, přes poslance z Parlamentu, řadu ředitelů (na které byla převedena zodpovědnost za státní maturity), doopravdy se sál zaplnil a atmosféra byla úžasná - většina byla proti současným maturitám.

PS: Druhý den probíhala v televizi na ČT 24 diskuze ohledně státních maturit a musím říci, že jsem nevěřila svým očím i uším.

Ludmila Bursíková

back