INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 37

Zahraniční spolupráce


KONFERENCE EUROCLIO 2011

Finanční krize zasáhla zřejmě všechny obory. Dokonce i Euroclio. Pro nás to znamenalo rozloučit se se špionáží v zahraničních školách ( nebyl čas, konference byla pouze 4denní) a připravit se na horší časy ( týká se pravidelných členských příspěvků).

Letos tedy zkráceně, v nejzákladnější sestavě účastníků - zástupců evropských dějepisných asociací, přesto velmi intenzivně. Semináře se širším zaměřením se netýkaly "jenom" dějepisu, byly ukázkami propojování se současností a snahy umožnit studentům lépe pochopit co se právě děje.

Nezažíváme pouze krizi finanční. Snad celý svět zažívá i tu horší - krizi morální. Sever Afriky, Blízký Východ, potyčky v evropských městech, krvavé střety přenášené přímo do našich poklidných obýváků. To přivedlo Euroclio po mnoha diskusích vydat své doporučení učitelům - v několika bodech.

  1. v učebnách se snažit udržet atmosféru svobody, respektu a bezpečí....
  2. dějiny neučit jen jako pojmy, ale jako cestu k morálnímu uvědomění
  3. otázky národní cti a pýchy nahlížet kriticky...nemusíme se se vším, co bylo, ztotožňovat, ale najít vlastní názor
  4. studenti mají na svůj vlastní názor plné právo, mají mít své názory při studiu různých pramenů, ovšem učitel musí zprostředkovat i závěry odjinud ( například historiků)
  5. ani v dějinách nenajdeme fakt, který by bylo možné nahlížet pouze z jedné strany
  6. historie je vyučována inkluzivní cestou a respektuje jak menšiny, tak i většinovou společnost
  7. je přínosné učit dějiny okolí, svého národa, ale je nutné nezapomenout na evropské a globální aspekty
  8. student by měl obsáhnout takové znalosti, aby porozuměl otázkám současné i budoucí politiky jako poučený občan ( dodnes jsou státy, kde jsou dějiny politicky zneužívaným nástrojem)
  9. učitelé i akademici musí spolupracovat, ve školách by mělo být povědomí o nejnovějších bádáních....
Tak tedy buďme poučení, pojďme s dobou....snad nás studenti pochopí.
Postřehy z celoevropské konference v polské Krzyzowe zapsala Eva Zajícová

P.S. Krzyzowa je blízko Wroclavi v Polsku, Vratislav je ovšem plná i naší historie ... a Poláci to zohledňují. Alespoň náš průvodce často hovořil polskočesky.

back