INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 38

VZDĚLÁVÁNÍ


ŘÍJNOVÁ EXKURZE ASUD PO SEDLČANSKU

Kdo je zvyklý si v autobuse pospat, respektive dospat brzké ranní vstávání, měl tentokrát smůlu. Ještě jsme si ani neuvědomili, že autobus uhání po D1 a již jsme sjížděli. První zastávka, zámek Vrchotovy Janovice se nachází kousek za Benešovem. Pokud ale přeci jen někdo usnul, mohl si dál snít; v ranním zasněném, raně podzimním parku se nechat pozvat na procházku baronkou Sidonii Nádhernou, by mohl zlehka konverzovat o životě v Paříži s René Karlem Wilhelmem Johannem Josefem Mariou Rilkem...:

Jsem ostrov.
Mám samu sebe, a nechci víc.
Jsem bohatá.
Dřív, když ještě vedly ty staré cesty ve mně,
vyježděné jak země
pod žebřiňáky,
já trpěla taky.
Všecko mi šlo srdcem ven a pryč,
tenkrát jsem neznala kam.
Pak jsem je však našla všecky tam,
všecky své city: to, co jsem,
tam stálo v houfu, křičelo, tlačilo se a útočilo
na mé zazděné oči, ty ale neodpovídaly.
Všecky mé svedené žaly...

(ukázka z textu Slepá)

Jaký to byl skok, ze zasněného parku do Veselého kopce. Skanzenu, který shromažďuje lidovou architekturu od 18. století do počátku století 20. Především mužská část naší exkurze se obdivovala technickému zázemí vodní pily z Dolní Sloupnice - opět jsme se mohli utvrdit v názoru na zručnost našich předků. Já sama jsem se těšila na starou vesnickou školu, která se však, jak jsem zjistila až na místě, v expozici nenachází. Rozhodně jsem nesmutnila dlouho, neboť prohlídka mne i tak upoutala. Slíbila jsem si i, že budu sledovat zprávy z Veselého kopce a příští rok si vyhradím čas v srpnu, kdy se zde koná Den řemesel.

V Sedlčanech mne překvapilo muzeum. Původně jsem muzeu chtěla věnovat celý článek, avšak myslím, že bude lépe, když se podíváte na internetové stránky muzea www.muzeum-sedlcany.cz, kde najdete vše potřebné. Myslím, že podobně by měla vypadat muzea nejen v naší republice. Jako třešničku na dortu zde mají k dispozici pracovní listy. Nejprve jsem se bála, že strohé rozdělení pravěk - středověk - novověk ustrne ve své novověké verzi v době života Jakuba Krčína, avšak ne - jak expozice, tak pracovní listy pokračují až do 20. století. Tleskám tvůrcům.

Záhy jsem pochopila, že autorky scénáře dnešní exkurze si opravdu daly záležet - původně na mne lokalita působila poněkud lacinějším dojmem, co by se zajímavého mohlo nedaleko Prahy skrývat, avšak již poněkolikáté jsem se v Příčovech u zbytků mlýna holandského typu musela omlouvat. Jak málo znám svou zemi! Kolik bohatství ukrývá!

V krajině spíše holduji baroku, vždy se udivuji, jak barokní architekti dokázali zapustit objekty do krajiny, aby podtrhli jejich ráz. V Křepenicích u tvrze Jakuba Krčína jsem však musela uznat kvality renesance. Zde je renesanční snad vše - celek působí tak sebejistě a soustředěně, jako by dávný rybíkář nechal upravit celou krajinu ku obrazu svému. Ale to bych mu fandili již přespříliš.

Cestou do Křečovic jsem se dívala z okna, pokud hrála v dnešní exkurzi krajina svou roli (a možná prěvě proto jsme ráno začali v parku), přicházela v okolí obce pointa: věděla jsem, že Suk strávil v Křečovicích dětství - jistě se toulal po okolí a to na něho muselo působit. Slunce nám nasvěcovalo vskutku podmanivou, podzimně pestrobarevnou scenérii kraje, ano, litovala jsem jen, že jsem si nevzala nahrávku ze Sukovy tvorby. Rázu krajiny by se možná hodila Humoreska.

Nebo něco truchlivějšího? Ne ze zklamání, ale z pocitu, že dnešní, vskutku zážitková, historická exkurze ASUD končí. Děkuji autorkám za přiblížení sice důvěrné blízké, nicméně ne zcela známé lokality.

Jana Maříková


XXX. vzdělávací seminář ASUD 12. LISTOPADU 2011 V NÁRODNÍM MUZEU

Na začátek jednak nutno vyzdvihnout, že do Národního muzea sice dorazilo o trochu více účastníků než na jaře, nicméně doby, kdy starý sál praskal ve švech je pryč.

Opět jsme si položili otázku, proč?

Pár jedinců se omluvilo ze zdravotních, nebo rodinných důvodů.

Nejprve jsme si tak trochu sáhli do svědomí, zda neorganizujeme semináře nezajímavé? Avšak jednak odpovědi v dotaznících, jednak ohlasy i mimo semináře jsou kladné.

Pak nás tradičně napadly peníze - těch se nedostává jak na školách, tak v učitelských domácnostech. A na semináře se vypravují vzácné výjimky a ti, kteří mají štěstí, že mohou počítat s podporou školy!

A do třetice nutno počítat s faktem, na který poukázalo i několik kolegů organizujících podobné akce (i zadarmo), zda ono přeci jen nebude na ustáleném obviňování učitelstva z lenosti a pohodlnosti. Nic nežene českého učitele na školení, žádný kariérní řád, žádná zvýhodnění, záleží jen na osobním rozhodnutí.

Jsme rádi, že stále učí ti, kteří se dalšího vzdělávání nebojí a neustále se osobnostně rozvíjejí!

První přednáška - PhDr. Jan ZÁHOŘÍK, Ph.D. z Katedry antropologických a historických věd Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni: (Nejen) moderní dějiny Etiopie. Autor začal svou přednášku v roce 1855, neboť od tohoto data lze hovořit o moderních dějinách Etiopie. Postupně prošel jednotlivé epochy státu. Svou přednášku vedl po dvou liniích, jednak po linii vůdců, jednak po linii vztahu k Itálii. V diskusi přidal (na základě dotazů) ještě dva pohledy. Nejprve na vztah Česka (Československa) ke zmiňované zemi, následně se více zaměřil na každodennost a život v dnešní Etiopii - přičemž se opřel o osobní zkušenosti. Přednášku doprovodil prezentací s velkým množstvím fotografií a mapek. Záhoříkův projev byl sebejistý a srozumitelný. Na závěr se rozloučil domorodým jazykem.

Druhá přednáška navázala na několik osvědčených přednášek z minulosti, kdy do prostorů Národního muzea byli zváni nikoliv historici, ale reportéři, překladatelé, komentátoři apod., aby se s účastníky podělili o svůj pohled na danou lokalitu. pravidelně se tak pohybujeme na hranici dějepisu a společenských věd. Jak je patrno z výsledků dotazníků (viz Agora), tento typ přednášek má mimořádný úspěch.

Karel ROŽÁNEK, redaktor domácího zpravodajství České televize a dlouholetý zvláštní zpravodaj na Balkáně, který přišel pohovořit o pohledu "civilisty" na balkánskou válku, život na venkově, náboženské spory atd. Svým hlasem usadil všechny přítomné do sedadel. Jak sám řekl, nepřišel poučovat, přišel se podělit o... A to je právě ono. Přišel se podělit o pohled do světa, nad kterým rozum středoevropana, žijícího v poklidném a téměř nekonfliktním koutku Evropy, zůstává stát. Karel Rožánek s sebou přinesl osudy konkrétních lidí, běžných občanů, jakými jsou i členové ASUD, jakými jsou žáci na školách. Hlas se mu chvěl, když líčil hrůzy války, násilí, jehož musel být svědkem. A opět se vrátil k profesionálnímu pohledu.

Kdyby účastníci nespěchali na odpolední exkurzi, jistě by si mladého redaktora pozdrželi déle, jako tak zkusili ti, kteří měli čas a exkurzi vynechali. Karel Rožánek nadšeně odpovídal. Na závěr přítomným představil "modrou přilbu" a novinářskou neprůstřelnou vestu z Afghánistánu. O vzdálené zemi měl také několik glos.

Kateřina Dražanová


Z KONFERENCÍ A SEMINÁŘŮ


ERRATA
V minulém čísle Informačních listů jsme čtenáře informovali o skutečnosti, že proběhla XXIV. letní škola historie. Vypadla nám informace o pořadatelce, organizátorce a celkově "dobré duši" celého setkání paní Janě Kohnové. Tímto se jí velice omlouváme a děkujeme za spolupráci, která, jak věříme, bude pokračovat.KONFERENCE NÁZORNÉ VYUČOVÁNÍ A ŠKOLA, 6. října 2011
HISTORICKÝ VÝVOJ A SOUČASNÉ TRENDY POUŽÍVÁNÍ DIDAKTICKÝCH POMŮCEK
Pavel Martinovský
[ Zobraz/skryj celý článek ]

HRDINOVÉ A ANTIHRDINOVÉ NÁRODNÍCH DĚJIN ZEMÍ VISEGRÁDU V HISTORIOGRAFICKÉ REFLEXI SOUSEDŮ
- MŮJ HRDINA, TVŮJ NEPŘÍTEL. NASLOUCHÁNÍM K POROZUMĚNÍ.

Ve dnech 1. až 3. prosince se v Praze v Černínském paláci konala mimořádná akademická konference, která svedla dohromady historiky ze zemí Visegrádské skupiny, aby společně prodiskutovali problémy spojené s rozdílným vnímáním naší společné historie. Hlavním tématem konference pořádané Ústavem soudobých dějin Akademie věd ČR byla sofistikovaná diskuse nad osobnostmi a událostmi, které přes hranice zemí Visegrádu vyvolávají odlišné, často protichůdné interpretace a hodnocení. Mezinárodní setkání historických odborníků zemí Visegrádské čtyřky iniciovala česká strana v rámci dvacátého výročí vzniku novodobé visegrádské aliance, záštitu nad tímto sympoziem převzal ministr zahraničních věcí Karel Schwanzenberg v rámci předsednictví České republiky, které ČR v létě tohoto roku již po čtvrté v historii Visegrádské skupiny na rok převzala.

Ministr zahraničí poskytl konferenci nejen podporu, ale i prostory Černínského paláce spolu s velmi kvalitním technickým vybavením. Delegáti jednotlivých zemí přednášeli své příspěvky ve svém národním jazyce, jejich přednášky stejně jako diskusní příspěvky byly simultánně tlumočeny do všech jazyků Visegrádu a do angličtiny.

Třídenní konference začala ve čtvrtek odpoledne přesně podle stanoveného harmonogramu. Byla rozdělena do pěti bloků. Nad dodržováním časového harmonogramu přísně bděli předsedající jednotlivých bloků. Každý z přednášejících měl na své vystoupení vyměřeno patnáct minut, velmi krátký čas na prezentaci nových poznatků, formulaci základních myšlenek a postřehů, přesto naprostá většina delegátů tento více než omezující limit opravdu splnila. Nepřekročit čas určený k diskusi se sice dařilo s menším úspěchem, přesto se však dařilo časový plán konference víceméně dodržet.

Alena Pěkná
[ Zobraz/skryj celý článek ]

ZPRÁVA Z OSTRAVY
IV. ročník KONFERENCE PANTU O VÝUCE SOUDOBÝCH DĚJIN

I letos jsme dostali pozvánku na konferenci od ostravského sdružení, s nímž třetí rok spolupracujeme a které připravuje jedinečný portál Moderní dějiny (www.moderni-dejiny.cz). Většina členů ASUD ho již zná a mnozí i využívají; na našich seminářích v Národním muzeu jsme také poznali jednoho z hlavních autorů - Petra Šimíčka z Gymnáziua O. Havlové v Ostravě-Porubě. Konference jsem se účastnila jako zástupce naší asociace.

Letošní ročník mezinárodní konference měl opět titul " I mlčení je lež" a byl pořádán ve spolupráci s NIDV. Byl dvoudenní. První konferenční den byl pracovním setkáním učitelů z Česka, Maďarska, Polska a Slovenska. Konalo se v prostorách ostravského centra NIDV. Delegáti se vzájemně se seznámili s výsledky svých mezinárodních projektů, se stavem výuky dějin sousedních zemí a zejména naplánovali další společné aktivity.

Helena Mandelová
[ Zobraz/skryj celý článek ]

SEMINÁŘ BRÁNA ŠKOLNÍHO DĚJEPISU OTEVŘENÁ
MOŽNOSTI VÝUKY MIMO ŠKOLU
Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve dnech 8. a 9. prosince 2011
Pavel Martinovský
[ Zobraz/skryj celý článek ]

back