INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 38

Informace, pomůcky, literatura a drobná inspirace
EUSTORY POKRAČUJE!

oficiální vyhlášení
Vážení příznivci Eustory,
rádi bychom Vám oznámili, že se organizátorům - se zpožděním, ale přece jen - podařilo získat dotace z veřejných zdrojů na zachování soutěže. Ústav pro soudobé dějiny děkuje Zlínskému, Jihomoravskému, Středočeskému kraji a Magistrátu hl. m. Prahy za jejich finanční podporu.
Asociace učitelů dějepisu a ÚSD si tedy dovolují vyhlásit 6. ročník národního kola soutěže EUstory na téma
PAMĚTNÍ MÍSTA NA KOMUNISTICKÝ REŽIM.
Organizátoři se rozhodli pro zvolené téma s ohledem na probíhající širší veřejnou diskusi k problematice třetího odboje a věří, že soutěžní práce přinesou v tomto smyslu nové autorské pohledy a přístupy k této společensky aktuální otázce. Záštitu nad 6. ročníkem přijala Asociace krajů České republiky.
Podrobnější informace k 6. ročníku naleznete na stránkách Ústavu soudobých dějin AV ČR a Asociace učitelů dějepisu.
Za ASUD budou v týmu porotců Ilona Pařízková, Jan Kvirenc a Martina Boldišová.
Pro četbu vybraných prací je připravena i Ludmila Bursíková.Z naší zahraniční spolupráce

Na podzim proběhly tři důležité akce, respektive tři akce, jejichž vyústění proběhne až příští rok:
  1. Příští rok bude ve znamení semináře v Turecku. V souvislosti s přibližováním Turecka a Evropské unie proběhne v Zemi půlměsíce seminář na téma Co se o Turecku učí. Pokud vše dobře dopadne, díky grantu z MŠMT se zástupkyně ASUD bude moci akce účastnit - již vyplnila vstupní dotazník. Předpokládáme, že o semináře přinese podrobné zprávy!
  2. Přes internet probíhalo evropské hlasování o navýšení příspěvku do Euroclio. Přes 60% respondentů souhlasilo - poplatek by měl být úměrný počtu členů jednotlivých asociací. Pokud jsme zatím platili cca 150 euro (z fondu Rady vědeckých společností), podle nového návrhu bychom měli platit kole 500 eur! Otázkou je, zda se taková částka ve fondu najde, pokud by ji měl platit ASUD z příspěvků členů, je nereálná.
  3. Eva Zajícová spolu s Martinou Kalčíkovou se účastní srovnávacího semináře o tom, jak se na školách učí o křesťanství a židovství. Opět připraví podrobné informace.
Eva Zajícová1941 + 1942 = 70 LET OD PRVNÍ A DRUHÉ HEYDRICHIÁDY

ANEB HHhH OD LAURENTA BINETA

Dílo bylo vyznamenáno Goncourtovou cenou 2010 za nejlepší románovou prvotinu, vydalo Argo 2010, překlad M. Marková.

Jedná se o poutavou a napínavou knihu věnovanou hrdinství parašutistů, kteří provedli atentát na Reinharda Heydricha, i jejich spolupracovníkům, obyvatelům Protektorátu Čechy a Morava, hrdinství Čechoslováků. Ráda bych doporučila k přečtení tento svižně psaný, zajímavý román se záhadným, zašifrovaným názvem HHhH - v němčině znějícím Himmlers Hirn heißt Heydrich, česky Himmlerův mozek se jmenuje Heydrich. Přečetla jsem ho jedním dechem, protože zdánlivě známé informace v autorově podání nabývají na šíři, hloubce i objevnosti. Kniha se snaží čtenáře aktivně vtáhnout do děje, donutit ho zaujímat stanoviska, přemýšlet, vylíčit dobu i pohnutky lidí k určitému typu chování v tak vypjatém období, jakým byla 2. světová válka po nástupu říšského zastupitele do Protektorátu Čechy a Morava. Hrdinství a odvaha nejen samotných atentátníků, zejména Jozefa Gabčíka, Jana Kubiše, Josefa Valčíka, ale i celých rodin - Moravcovy, Fatkovy, Svatošovy, Novákovy, Zelenkovy a dalších autora doslova ohromily.

L. Binet nad tématem přemýšlí, snaží se vše pochopit, vysvětlit a přitom nezastírat svůj obdiv k malému národu, který má tak velké hrdiny. Z tohoto pohledu můžeme říci, že autor není nestranný, ale množství uvedeného materiálu, pečlivě vyhledaných a poskládaných souvislostí nás jistě přesvědčí, že ač nejde o literaturu faktu, je zde patrná snaha o nadhled a objektivitu. O poctivém záměru zabývat se tématem pravdivě, svědčí i kritický postoj k předválečnému jednání evropských velmocí jakými byly Francie, jeho vlast, a Anglie .

V Lidových novinách ze dne 27. 9. 2011 vyšel k výročí heydrichiád článek Z. Petráčka, který glosuje nedostatek současného pochopení pro velký hrdinský čin parašutistů, který se zapsal svým dopadem i do dějin světových, slovy:,, Jeden se až diví, že si činu Gabčíka a Kubiše neceníme více. Že i ten pomník na místě atentátu musela zařídit radnice Prahy 8, a ne stát."

Kdo si přečte knihu L.Bineta, bude jistě hrdiny nejen obdivovat, ale svůj obdiv a úctu k nim bude předávat dál, aby to nemusel dělat někdo jiný za našimi hranicemi.

Lada BoháčováOd 1. ledna bude výbor působit v novém doplněném složení

Martina Boldišová, Ludmila Bursíková, Kateřina Dražanová, Martina Kalčíková, Jan Kvirenc, Pavel Martinovský, Alena Pěkná, Libor Šmejda a Eva Zajícová
na adrese: ASUD, Vratislavova 13, 128 00 Praha 2 - Vyšehrad.Vážení přátelé,

vydání 38. informačních listů Asociace učitelů dějepisu ČR pokračuje sice v tradici, která byla založena před lety, nicméně nepatrným dílem je jiné. Jednak bude rozesláno - spolu s metodickými listy k výuce moderních a současných dějin platícím, tedy funkčním členům, zároveň však 38. informační listy zašleme členům, kteří z nějakého důvodu odstoupili (nebo vystoupili) z ASUD a přestali platit členské příspěvky.
Pokud Vás toto číslo, nebo naše internetové stránky přesvědčí, že byste se mohli vrátit mezi nás, dějepisáře, kteří se nebojí říkat pravdu, kteří se nebojí učit moderně, napište buď na e-mail asudcr@seznam.cz, nebo si z titulní strany našich www stránek stáhněte kartotéční lístek a pošlete ho.
Rádi Vás přivítáme! :-)back