INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 38

AGORA


XXX. VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ ASUD

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ

V sobotu 12. listopadu 2011 se v nové budově Národního muzea v Praze uskutečnil již XXX. vzdělávací seminář ASUD. Účastníci semináře dostali k vyplnění již tradiční dotazník, který tentokrát měl 6 hlavních částí označených A - F. Celkem se jich výboru vrátilo 31 zcela, nebo částečně vyplněných. Zde jsou výsledky vyplývající z odpovědí respondentů.

 • A - přednášku Jana Záhoříka hodnotilo 29 respondentů, všichni kladně ("zajímavá, poutavá, velmi fundovaná, zajímavé postřehy, cenné informace, mnoho nových informací",….), někteří připomínkují omezenou využitelnost na základní škole a jistou suchost.
 • B - přednášku Karla Rožánka hodnotilo 30 respondentů, všichni velmi kladně, dá se říci, že tématem i osobou přednášejícího byli všichni nadšeni, slovy vyjádřeno: jen "houšť" reportérů ČT, tleskám, úžasná v autenticitě, aktuální téma, poutavé a zajímavé, exceĺentní, vynikající- vynikající-vynikající, charismatický člověk, velmi poutavé osobní zážitky, osobnost a fundovanost.
 • C - exkurze do Národního technického muzea se zúčastnil malý počet z těch, kteří poté odevzdali dotazník. Nové expozice v NTM jsou zajímavé, výklad k dějinám astronomie byl maximálně nabitý faktografií, výhled na Prahu z nejvyššího patra budovy fascinující.
 • Část D dotazníku (otázky 1 - 10) byla věnována učebnicím určeným k výuce moderních dějin (k výuce 20. století), dotazovali jsme se na četnost používání učebnic, na nejčastěji využívané řady, další používané pomůcky (položky 1 - 3), dále nás zajímal názor kolegů na obsah učebnic (obrázky - fotografie, grafy a diagramy, obrázky - karikatury, mapy, dokumenty a archiválie, ukázky z literatury a odkazy na další zdroje - literaturu a internet). Odpovědělo 30 respondentů a to na většinu otázek:
  • Ad 1) K výuce používám učebnici dějepisu:
   • pravidelně 13x (43,3%),
   • několikrát do měsíce 16x (53,3%),
   • výjimečně 1x (3,3%). Pozn. PM - srovnejte s výsledky výzkumu pí. Gracové a Labischové - viz příspěvek z X. sjezdu českých historiků.
  • Ad 2) Řady učebnic:
   • jednu řadu - 12x (57,1%),
   • více řad 9x (42,8%),
   • nejčastěji jsou používány učebnice z nakladatelství Dialog a SPN (shodně 9x), Práce 5x a Fraus 4x.
  • Ad 3) Další používané pomůcky:
   • pracovní listy - 27x (90%),
   • DVD/CD - 28x (93,3%),
   • interaktivní tabule - 24x (80%),
   • zpětný projektor - 9x (30%),
   • powerpointové prezentace - 21x (70%),
   • dějepisné atlasy - 27x (90%)
   • jiné pomůcky 9x (30%), např. výstřižky a publikace, mapky s textem a výkladem, materiály z internetu, pracovní sešit, besedy a exkurze, knihy.
   • Položky 4 - 10 byly věnovány obsahu učebnic - jejich vybavenosti dalšími zdroji informací (podrobnější vymezení viz výše). Respondenti (bylo jich celkem 29) označovali na škále 1 - 5 (1 - méně, 3 - současný stav, 5 - více) a odpověděli na většinu otázek.
  • Ad 4) Obrázky a fotografie:
   • 3 - 17x,
   • 4 - 9x,
   • 5 - 1x,
   Ø 3,5, počet tedy vyhovuje, mírné navýšení by bylo žádoucí.
  • Ad 5) Grafy a diagramy:
   • 2 - 2x,
   • 3 - 14x,
   • 4 - 7x,
   • 5 - 2x,
   Ø 3,25, tedy podobná tendence jako u obrázků.
  • Ad 6) Obrázky - karikatury:
   • 2 - 3x,
   • 3 - 18x,
   • 4 - 6x,
   • 5 - 1x,
   Ø 3,17, tedy podobná tendence jako u obrázků.
  • Ad 7) Mapy:
   • 3 - 12x,
   • 4 - 13x,
   • 5 - 2x,
   Ø 3,10, opět podobná tendence jako u obrázků.
  • Ad 8) Dokumenty a archiválie:
   • 1 - 1x,
   • 3 - 9x,
   • 4 - 15x,
   • 5 - 2x,
   Ø 3,63, zde je zjevný zájem učitelů o další zdroje informací pro žáky a studenty.
  • Ad 9) Ukázky z literatury:
   • 1 - 1x,
   • 2 - 2x,
   • 3 - 18x,
   • 4 - 7x,
   • 5 - 1x,
   Ø 3,31, převažuje tedy mírný zájem o větší rozsah ukázek z klasické i moderní literatury.
  • Ad 10) Odkazy na další zdroje - literaturu a internet:
   • 3 - 14x,
   • 4 - 10x,
   • 5 - 5x,
   Ø 3,68, většina mezi respondenty je zájem o další odkazy na literaturu a internet.
 • Část E dotazníku byla věnována účasti na školeních, kurzech a seminářích:
  • pravidelně se jich účastní 13 kolegů (41,9%),
  • neúčastní se 8 kolegů (25,8%).
 • Z nabídek je nejvíce využívána
  • Letní škola - 7x,
  • Terezín - 5x,
  • Židovské muzeum - 3x,
  • Descartes - 3x,
  • další centra a agentury jednotlivě
   Zásadním limitujícím faktorem je nedostatek financí a neochota vedení škol učitele na tyto akce uvolňovat.
 • F - vzkazy výboru ASUD:
  • pro příští přednášky navrhujete nejčastěji témata jako: 70. léta, arabský svět, legie a ČSR, poválečný vývoj, třetí odboj, normalizace, moderní umění, menšiny (Vietnam, Romové), EU, orální historie
  • pro exkurze navrhujete: ČTK, ČT, Filmové ateliéry (Barrandov), Vítkov, pražské paláce, Pražský Hrad - Svatovítský poklad, Národní divadlo a Vítkov.

  Těší nás také vaše slova uznání. Děkujeme všem, kteří dotazník vyplnili.
  Libor Šmejda

 • back