INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 41

CO SE STALO
aneb
PRVNÍ POLOLETÍ NAŠEHO ROKU 2014
O KONCI JEDNOHO PROJEKTU

Před dvěma lety jsme (ASUD) podepsali partnerskou smlouvu s Národním muzeem, respektive s jeho historickou sekcí.

Nový, mladý a energický pan ředitel mne přivítal ve své kanceláři. Shodli jsme se o potřebě přibližovat žákům dvacáté století živěji. Nejlépe tak, že by si století, ve kterém se sice mnozí ani nenarodili, nicméně které stále zásadně promlouvá do přítomnosti, určitým způsobem prožili. Představili bychom žákům století, kterého by se mohli dotknout, do kterého by mohli vstoupit. A to nejen na hodinách, ve škole, ale klidně doma.

Slova shody zazněla zde, kousek od sochy svatého Václava, nad náměstím, které právě ve dvacátém století často určovalo tep naší společnosti. v budově, která kdysi byla burzou, pak federálním shromážděním, sídlem rozhlasové stanice a dnes je muzeem. Hned vedle divadla, které si postavila početná německá menšina, ale dnes je součást našeho Národního divadla, jeho operní scénou. Kousek od nádraží, které bylo postaveno za hradbami a dnes se nachází v úplném centru Prahy. Kousek od nádraží, kam dorazil první prezident Tomáš Garrigue Masaryk, kde ho vítali nadšení vlastenci.

Shodli jsme se a vyrazili na dlouho cestu. První krůčky byly nesmělé a pozvolné. Setkali jsme se s týmem v hospůdce u piva (jak jinak) a naznačili jsme velké obrysy projektu. Plánovalo se, éterem létaly e-maily, volali jsme si, navštěvovali jsme se a projekt získal konkrétnější obrysy. Připojilo se několik pilotních škol a s pomůckami okamžitě začali pracovat žáci. Jejich reakce byla důležitá.

Výbor ASUD vybral vhodné metodické listy, neboli zkušenosti několika let, které se podařilo členům ASUD shromáždit, a věnoval Muzeu tyto sborníky. Proto mohu psát množném čísle, neboť tímto skutkem jste se součástí projektu vy všichni, členové ASUD!

Výsledkem je celá škála pomůcek, jak zpestřit výuku 20. století, stačí jen rozkliknout stránky www.dvacatestoleti.eu . Vedle pomůcek sem patří i nové možnosti, které muzeum nabízí, třeba virtuální prohlídky. Začalo se s mnoha soutěžemi, vytvořily se hry. K učitelům se dostaly nové pomůcky, návody, nápady. Protože projekt, to byly i semináře; po různých koutech naší vlasti sjížděli se nadšení učitelé a vstřebávali nové poznatky, nabírali zkušenosti.

Nicméně všechno dobré jednou musí skončit, končí i projekt, i když jak bylo mnohokrát naznačeno na seminářích, během vzájemné komunikace, končí projekt ve smyslu dotace, ale dotýkat se dvacátého století, to budeme se s Národním muzeem určitě dál.

Projekt Dotkni se 20. století získal mezinárodní ocenění Comenius EduMedia Siegel a Erasmus EuroMedia Award. Jednu z kopií ocenění obdržel i ASUD.
back