ČLENOVÉ ASUD NA ZAHRANIČNÍCH SEMINÁŘÍCH


General assembly EUROCLIO - Lisabon, 22. - 26. března 2000

Místo historie v životě dnešní společnosti

Každoroční shromáždění delegátů jednotlivých členských asociací Euroclio se letos konalo v Portugalsku. Bylo spojeno s konferencí, jejímž tématem bylo zamyšlení nad tím, jaké místo v životě dnešní společnosti zaujímá historie, jak jsou vzpomínána nebo slavena historická výročí nebo události, které se zapsaly do dějin Evropy nebo dané země. K tomu všechny asociace předem zpracovaly obsáhlý dotazník (s jeho výsledky budeme seznámeni později).

Organizace konference i jednání Euroclio se letos ujali členové Asociace portugalských profesorů dějepisu a uspořádali ji v hlavním městě Lisabonu ve dnech 22. - 26. března. Každou zemi zastupovali 1 - 2 delegáti vyslaní výbory členských asociací. V loňském roce jich bylo 51, letos jsme přijímali 52. člena (asociaci Azerbajdžánu).

Výroční zasedání se konalo poslední, čtvrtý den konference. Hlavní materiály byly již předem projednány ve výborech jednotlivých asociací, které k nim poslaly své připomínky. Další byly zveřejněny v ročence Euroclio - šlo především o přehlednou zprávu o všech aktivitách, na nichž se podílelo vedení Euroclio, další evropské instituce a organizace a členové některých dějepisných asociací. Někde mezi nimi byli i delegáti ASUD.

Ve spolupráci s Radou Evropy se realizoval projekt o učení a vyučování o dějinách Evropy ve 20. století, projekt spolupráce zemí v oblasti Černého moře, tříletý maďarský projekt Učení a vyučování k demokratickému občanství, několik seminářů k výuce dějepisu v Rusku, Jugoslávii a v Makedonii. Evropská unie podpořila konání semináře o demokracii a prosperujícím státě v Doornu (IL 13), polský projekt Kreator; další členové se účastnili mezinárodní konference UNESCO o překonávání stereotypů a předsudků v učebnicích dějepisu zemí jihovýchodní Evropy, pokračoval projekt Uroki Klio, jehož výsledkem jsou vynikající moderní ruské učebnice (IL 12 a IL 14). Nově se rozvíjejí projekty v zemích, které potřebují pomoc při zavádění moderních metod výuky, v Estonsku a Litvě. Euroclio se účastní i řady aktivit ve spolupráci s Körber Foundation, do nichž jsme rovněž byli zapojeni, a další se připravují (viz historická soutěž - str....). Jde také o spolupráci na objasňování problémů evropské historie směrem k vzájemnému pochopení obyvatel různých regionů. Další akce s mezinárodní účastí organizují asociace a univerzity (v Yorku, v Ulsteru).

Dvakrát ročně vydává Euroclio Bulletin ( 1999 č.11 a 12) a ročenku. Do budoucna plánuje další akce: příští konference a výroční zasedání bude v březnu 2001 v Tallinu a jeho tématem bude Historie každodenního života; pokračují projekty pro vzdělávání učitelů Uroki Klio v Rusku, projekt o nových metodách výuky v Estonsku a Litvě, v přípravě jsou projekty na pomoc zemím, kde se nové metody teprve začínají uplatňovat - první na Ukrajině, druhý ve spolupráci albánské, bulharské a makedonské asociace.

Pro naši práci je účast na oficiálních jednáních a odborných přednáškách důležitá, ale ještě významnější jsou osobní setkání s kolegy - členy výborů evropských asociací, od nichž získáváme zkušenosti z jejich práce, nové nápady a informace; s některými z nich jsme navázali osobní přátelství a vyměnili si dějepisné pomůcky a učebnice. Na posledních dvou konferencích jsme se seznámili také s českými učiteli dějepisu vyučujícími v zahraničí, s nimiž jsme začali spolupracovat.

Výboru Euroclio jsme předali návrh na uspořádání konference v Praze 2002. Byl s velkým potěšením přijat. nyní bude nezbytné pracovat na konkretizaci témat a celého programu.

Helena Mandelová, Hana Marešová - výbor ASUD

back