ČLENOVÉ ASUD NA ZAHRANIČNÍCH SEMINÁŘÍCH


Mezinárodní konference Rady Evropy a výroční zasedání EUROCLIO za rok 1997 v Helsinkách, 9.- 15. III. 1998
VYUČOVÁNÍ DĚJEPISU A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Téma konference reagovalo aktuálně na nový, stále oblíbenější a světem se šířící komunikační prostředek - internet, který slouží nejen sféře ekonomické a propojování jednotlivců toužících po informacích i komunikaci s dalšími uživateli; nabízí pestrou škálu možností při studiu a navazování kontaktů mezi školami a jednotlivými studenty i ke společným projektům. Naši asociaci zastupovali Bohuslav Dvořák a Václav Ulvr. První z nich byl pověřen odpovědnou funkcí tzv. "Raporteura", který má za úkol písemně zpracovat obsah jednání pracovní skupiny a předat výsledky a návrhy členů ke zveřejnění.

Konferenci zahájili a delegáty evropských dějepisných asociací i další účastníky konference uvítali finský ministr školství Ollo-Pekka Heinonen, ředitelka Cultural Centre of Sweden Anne Maija Marttinen a čestný host konference pan Maitland Stobart.

Program konference byl velmi bohatý - jen heslovitě témata referátů a dalších vystoupení:
Finský pohled na demokracii a IT (Information Technology) vzdělání, Možnosti IT ve vzdělávání, Dějepisné vzdělávání v novém informačním věku, Student jako výzkumník v komputerových databázích - Stockholmská historická databáze, Jak může IT pomáhat učení se o minulosti, Internetová stránka Euroclio, Finsko a jeho hlavní město v průběhu staletí.

Důležitou část programu tvořily diskuse v pracovních skupinách. Příjemnou příležitostí k navazování osobních kontaktů mezi delegáty jednotlivých zemí byly také exkurze.

V průběhu konference se uskutečnilo i plenární zasedání EUROCLIO za předsednictví prezidentky paní Joke van der Leeuw-Roord; projednalo činnost a finanční hospodaření v r. 1997 i plány pro další období.


back