ČLENOVÉ ASUD NA ZAHRANIČNÍCH SEMINÁŘÍCH


DEMOCRACY IN, FOR AND THROUGH SCHOOL
Demokracie ve škole, pro školu a prostřednictvím školy / Malta 8.- 12. března 1999

Seminář byl zaměřen na konkrétní aktivity k výše zmíněnému tématu. Probíral se význam a činnost školských a studentských rad, zvažoval se jejich ideální podíl na řízení škol. Velkým kladem byla i aktivní účast studentů maltských škol, kteří hodnotili danou problematiku ze svého hlediska a velice otevřeně kritizovali to, co se jim nelíbilo. V závěru semináře nás seznámili se svým projektem ideální školy.

V rámci semináře jsme se také zúčastnili výuky nově zaváděného předmětu, který vychovává žáky a studenty k uvědomělému občanství a demokracii. Předmět se jmenuje PSE - personal and social education.

Nesmím také zapomenout, že jsme byli všichni postupně přijati představiteli maltského státu - panem prezidentem, předsedou Nejvyššího soudu a ministrem sociálních věcí.

Za největší přínos celého semináře však považuji vyčlenění velkého prostoru pro vzájemnou diskusi a výměnu zkušeností /semináře se účastnilo 15 představitelů evropských států a zhruba 30 učitelů a vedoucích pracovníků školství z Malty/ a především fakt, že datem skončení semináře naše nové kontakty neskončily. Již dnes většina z nás zapojila své studenty a kolegy do dvou mezinárodních projektů a další společné akce se připravují.

Lenka Ševčíková, Gymnázium Milevsko

Zpět na rejstřík
back
Předchozí
Zpět
Následující
Vpřed