ČLENOVÉ ASUD NA ZAHRANIČNÍCH SEMINÁŘÍCH


„REMEMBERING AND COMMEMORATING HISTORY“
Lisabon, březen 2000

Tentokrát se učitelé dějepisu z celé Evropy sešli v březnu v Lisabonu, aby zde diskutovali o pamatování si a připomínání si historických událostí a s tím spojených oslavách. Program byl opravdu velmi zajímavý a zároveň velmi náročný. Ráda bych se vám pokusila nastínit nejzajímavější příspěvky a diskusi.

Není vůbec od věci, že toto téma vybralo právě Portugalsko. Dnes totiž, více než kdy jindy, se tato země musí vypořádávat s některými událostmi, které byly oslavovány jako hrdinské činy, dnes ovšem viděno zcela kriticky, Portugalci přiznávají chyby v historické interpretaci událostí, jakými bylo např. objevení Brazílie, cesta Vasco de Gamy do indie či nejnovější otázka týkající se východního Timoru.Proto je dnes hlavním posláním vyučování dějepisu v Portugalsku předávat studentům kritický pohled na historické události a ne pouze jejich rekonstrukce, rozvíjení zdravého patriotismu, otevírání se kritice, podávání historie v kontextu, což nám pak může přinášet záruku prvního kroku, že bylo historii správně porozuměno.

Dále jednotliví odborníci znovu připomínali důležitost multikulturního porozumění, to znamená akceptování rozdílů a jejich respektování. Samozřejmě se zde objevily i otázky, jak jsou výše uvedená témata akceptována v kurikulu a v učebnicích. António Manuel Hespanka, univerzitní profesor z Lisabonu zhodnotil situaci takto: učitelé nemají čas vysvětlovat množství verzí a pak se může lehce stát, že události zjednodušují. což může být velmi nebezpečné.

Zajímavým příspěvkem byla přednáška Isabel Joâo z pracovní skupiny Ministerstva školství pro připomínání si portugalských objevů. Hovořila o důvodech, proč si připomínat například objevení Brazílie. Jednak by se toto připomínání mělo snažit navázat komunikaci mezi Brazílií a Portugalskem, diskutovat mezi sebou a společně rozvíjet myšlenku, jak má být historie vyučována, připomínat si negativní stránky objevů (například obchod s otroky) a zdůrazňovat, že o nich víme. V této pracovní skupině pracují lidé jako multikulturní společnost a snaží se vytvářet pro žáky prvního stupně publikace a další materiál.

Další přednáška, historické vědomí evropské mládeže se snažila ukázat především na mládež a její interpretaci minulosti, na otázky, které mládež z historického hlediska zajímají. Studenti a mládež dává přednost spíše novodobým dějinám, i když stále je zde i velké charisma starověkého světa.

Na základě dotazníku zaslaného všem zúčastněným zemím byly zpracovány nejzajímavější otázky týkající se právě uvedených témat, oslav a připomínání si událostí minulosti. Dotazník byl rozčleněn na tři typy zemí. Západní Evropa, Střední Evropa a Rusko. Zajímavé byly hlavně dvě oblasti týkající se forem oslav a metody, kterými se postupně oslavy uskutečňovaly:
19. století: Prázdniny (svátky) - Projevy - Výstavy
50. léta: Vojenské přehlídky - Projevy - Prázdniny (svátky) - Sochy
V současnosti: Prázdniny (svátky) - Výstavy - Projevy - Pomníky

Pokud se týká průběhu oslav v západní Evropě, probíhají v jejich rámci hlavně výstavy, návštěvy významných míst, debaty, dramatizace a filmy k dané problematice. Ve střední Evropě jsou to hlavně filmy a diskuse, v Rusku diskuse, filmy a navštěvovaní významných lokalit.

V rámci semináře nelze také opominout návštěvu dvou významných historických míst. Belém, odkud vyplouvaly portugalské námořní lodi na výpravy i za obchodem je místo spjaté s velkými zeměpisnými objevy a druhé místo, které účastníci konference navštívili - areál EXPO 98, dnes Pargue de Nacôes, je orientováno i k dnešku. Měl by v budoucnu sloužit nejen jako místo odpočinku a relaxace, ale také jako centrum a místo setkávání lidí všech kultur a národů, centrum tolerance a respektu.

To byl tedy „náš“ Lisabon - starobylé a krásné město s hradem tyčícím se nad městem, křivolakými uličkami čtvrti, která odolala ničivému zemětřesení v 18. století, s širokými bulváry a výstavnými architekturami moderní metropole, které jsme nakrátko mohli obdivovat.

Příští výroční konference EUROCLIO 2001 se již chystá; tentokráte se učitelé dějepisu - delegáti 51 členských asociací setkají na severu, v estonském Tallinu.

Hana Marešová, Gymnázium, Praha 10


viz též
Místo historie v životě dnešní společnosti
General assembly EUROCLIO - Lisabon, 22. - 26. března 2000

Zpět na rejstřík
back
Předchozí
Zpět
Následující
Vpřed