ČLENOVÉ ASUD NA ZAHRANIČNÍCH SEMINÁŘÍCH


SEMINÁŘ RADY EVROPY
"NOVÉ SMĚRY VE VYUČOVÁNÍ DĚJEPISU"
26.2. - 3.3.2002 York, Velká Britanie

Na semináři bylo přítomno 33 účastníků z 19 zemí Evropy. Přednášky vedli odborníci z Velké Británie. Po každé přednášce následovala práce na dané téma ve třech pracovních skupinách. Účastníci byli seznámeni s řešením daného problému ve Velké Británii a posléze se k problematice vyjadřovali z hlediska zkušeností ze svých zemí a zkušeností vlastních.

Problematika byla rozdělena na několik základních témat:

 1. Školní osnovy pro výuku v Anglii, systém výuky, platnost.

 2. Využití pramenů při výuce
  Zde byly asi největší odlišnosti v názorech a zkušenostech diskutujících. Angličtí studenti mají v učebnicích uvedeno množství pramenů (dokumenty, tabulky, grafy, mapky, obrázky). Pomocí následných otázek mají dospět k vlastnímu vyhodnocení situace pod vedením učitele. Touto metodou jsou studenti vedeni k samostatnosti a schopnosti práce s informacemi. Pomocí esejů se naučí formulovat své myšlenky. Klasického textu je zde méně než v našich učebnicích. Ve své práci řadového učitele se také snažím používat mnoho názorných pomůcek, je to určitě zábavnější a přínosnější než pouhý výklad událostí a dat. Domnívám se však,že pouhá dovednost práce s prameny nestačí. Tato metoda je vhodná zejména pro nižší věkovou kategorii na úrovni naší základní školy. Střední škola v ČR klade na studenty mnohem vyšší nároky, co se rozsahu znalostí týče. Jako malá země věnujeme na rozdíl od Velké Británie větší prostor světovým dějinám.

 3. Výklad historie.


  Projednávala se problematika zohlednění různých vlivů. Možnost nesprávného výkladu pramenů, vlivy ideologie, náboženství, národnosti, časového odstupu. Vliv televize, knih, filmů, reklamy.

 4. Učebnice
  Velmi poučná byla možnost srovnání učebnic, které účastníci přivezli. Zajímavá byla i přednáška o tvorbě anglických učebnic historie a srovnání s učebnicemi, které se zde používaly dříve (mnoho textu, barevně nevýrazné, bez pramenů).

 5. Návštěva školy
  Tento bod programu považuji za velmi přínosný. Účastníci semináře byli rozděleni do malých skupinek a účastnili se vyučování v různých školách a třídách. Já jsem navštívila Harrogate Granby High School. Zde jsem viděla práci v knihovně, kdy učitelka zadala studentům namnožené otázky pro týmovou práci. Sami si měli informace vyhledat v publikacích a na internetu. Práci měli vyhodnotit v dalších hodinách. Druhá hodina, kterou jsem viděla, byla zaměřena na práci s učebnicí. ve třídě bylo pouze 13 dětí. Učebnice měla pro nás nezvyklé zaměření "historie medicíny". V hodině probírali téma "Vliv 1. světové války na rozvoj medicíny". Učitel četl otázky uvedené v učebnici, žáci odpovídali podle pramenů zde uvedených. Hlásili se, byli aktivní, asi polovina však za hodinu nepromluvila vůbec. Doma měli za úkol vypracovat odpovědi na otázky z učebnice. V sešitu měli zajímavé eseje. Např. "Jsem Gal, můj fiktivní životopis". Velmi se mi líbila přátelská atmosféra ve škole, aktivita, disciplína, moderně zařízená škola. Po hospitaci následovala diskuse s vedoucí učitelkou výuky historie na škole. Ukázala nám používané učebnice, dala nám množství materiálů o této škole a ukázky historických testů. Osobně bych ocenila návštěvu v jiné škole ve větším městě, např. Manchestru, kde musí být situace odlišná (sociální postavení rodičů, množství národnostních skupin, menší zájem studentů atd.)

 6. Velmi se mi líbila návštěva historických památek York Minsteru a zříceniny kláštera Rievauls Abbey. kromě samotných památek oceňuji propracovaný systém práce vědeckých pracovníků muzeí pro školy a učitele. Pomocí modelů, skládaček, názorných panelů, videa a doplňovaček pracovník muzea skvěle připraví návštěvníky na to, co uvidí, či následně s nimi rozebere to, co už viděli. U nás si vše musí učitel zjistit sám.

 7. Přednášky na téma plánování historie a rozmanitost ve výuce byly akademičtějšího rázu.

Organizace semináře byla bezchybná, místo konání - historický York taktéž. Pěkný byl závěrečný večer. kdy každý z účastníků přivezl typickou ukázku jídla a pití z vlastní země. Zpívaly se písně v různých jazycích.

Účast na semináři považuji za dobrou zkušenost, body programu byly užitečné. Zajímavé bylo setkání kolegů z různých zemí. Množství písemných materiálů ze semináře mi poslouží k prohloubení znalostí o dané problematice i ke zdokonalení v jazyce.

Martina Kalčíková, SOU a SOŠ spojů, Brno


Zpět na rejstřík
back
Předchozí
Zpět