HISTORIE VE ŠKOLE Z EVROPSKÉ PERSPEKTIVY

Dějepisné semináře Rady Evropy
podle materiálů, které jsme získali z Council for Cultural Cooperation


4. - 9. listopadu 1991 - Donaueschingen, Německo
NOVÉ PŘÍSTUPY K VYUČOVÁNÍ DĚJEPISU NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

Hlavním tématem semináře byly otázky typu „Jaké jsou možnosti představit mladým lidem evropskou historii“. Účastníci semináře formulovali některé myšlenky, jak představit studentům Evropu. zaměřili se přitom nejen na školní aktivitu, ale i mimoškolní činnosti, kde je leckdy velký prostor pro zajímavé projekty, návštěvy atd.

1/ Evropská historie ve škole:

  Na co se nejvíce zaměřit:
 1. Ekonomické prostředí a vztahy od středověku do současnosti (způsoby obchodování, pokusy o sjednocení Evropy)
 2. Migrace obyvatelstva (stěhování národů)
 3. Reformace a protireformace (důsledky)
2/ Mimoškolní aktivity:
 1. Návštěvy muzeí
 2. Návštěvy památníků (od koncentračních táborů po válečné a vojenské památníky)
 3. Školní výlety
  - příklad převedení Evropy do praxe ŕ návštěvy různých zemí v malých skupinkách, děti by se měly v hostitelských zemích začlenit do školní práce
 4. Výměnné programy, projekty
  - problémem zůstávají rozdílné zkušenosti studentů „západní Evropy“ a „centrální a východní Evropy“ - rozdíly jsou velké; střední a východní Evropa stojí na počátku těchto nových možností
Návrhy účastníků semináře:
 1. Účastníci se dohodli na podpoře různých evropských projektů, které budou korespondovat s evropskou historií
 2. Budou usilovat o pevnější zařazení školního dějepisu do vzdělávacího programu své země
 3. Budou usilovat o zdokumentování práce mezinárodních skupin /projekty, výzkumy/ podporovaných Radou Evropy a o distribuci do všech evropských zemí
 4. Dohodli se na zhotovení učebnice „Evropská historická kniha“, která by kromě objektivních pohledů na evropskou historii měla
  a/ učit studenty chápat historické události v evropském kontextu b/ měla diferencovat mezi důležitými a nevýznamnými událostmi a rozvíjet schopnost rozeznávat podstatné a nepodstatné c/ rozvíjet schopnost utvářet své vlastní názory a soudy

Rejstřík
back
Předchozí
Zpět
Následující
Vpřed