HISTORIE VE ŠKOLE Z EVROPSKÉ PERSPEKTIVY

Dějepisné semináře Rady Evropy
podle materiálů, které jsme získali z Council for Cultural Cooperation


2. - 8. srpna 1992 - Bergen, Norsko
HANZOVNÍ OBCHOD V NORSKU A V EVROPĚ

„The Hanse“ - tedy hanzovní obchod nebo také „Hanzovní liga“ byla ve středověku obchodní společností v severoněmeckých městech a měla v rukou také značnou politickou moc v severní Evropě. Pro učitele je tématem velmi zajímavým a přeje si jím rozvíjet evropskou dimenzi.

Účastníci semináře byli rozděleni do skupin, v každé z nich bylo zastoupeno několik národností, a tak zde byla příležitost diskutovat o problémech v té které zemi:

 1. skupina se zabývala výčtem historických událostí, o nichž se duskutovalo během konference
 2. skupina se zamýšlela nad strategiemi, kterými by bylo možné rozvíjet vyučování s tématem hanzovního obchodu
 3. skupina zvažovala některá témata, která by mohla rozšířit vyučování dějepisu v Evropě 90. let

Pravděpodobně nejzajímavější částí semináře byla některá cvičení navržená jak pro studenty, tak i pro učitele.

 1. simuační cvičení
  Jedná se o cvičení, kdy se studenti rozdělí na dvě skupiny - každá z nich zastupuje jednu stranu (např. němečtí a norští obchodníci) a jejich členové se pak snaží obhajovat svá stanoviska a své zájmy
 2. obchodní hra
  Opět každá skupina studentů simuluje konkrétní skupinu obchodníků, tentokrát s určitým zbožím. Hra může mít různé stupně obtížnosti a také může obsahovat a řešit různé politické, sociální a další problémy doby.
 3. Srovnávácí cvičení
  Hanzovní liga může být srovnávána s jinými sdruženími a společnostmi té doby, a to nejen místními, ale i evropskými a světovými
 4. Osvětlení problému hanzovního obchodu
  Je jasné, že studentům je třeba prezentovat problémy nejen z pohledu jejich země, ale je nutné vyzdvihovat evropskou dimenzi.

Z á v ě r e m ...

Pravděpodobně nejdůležitěším úkolem konference bylo přiblížit učitelům z celé Evropy historii hanzovního obchodu v severní Evropě jako jednoho z témat, na němž se mohou žáci a studenti učit pohlížet na celoevropské problémy z úhlu různých zemí. Samozřejmě si ani tato konference nekladla za úkol vyřešit problém role historie ve formující se „NOVÉ EVROPĚ“. Chtěla pouze napomoci učitelům k získávání nového pohledu na zajímavé téma a k novým kontaktům a možnostem jejich využití.


Rejstřík
back
Předchozí
Zpět
Následující
Vpřed