HISTORIE VE ŠKOLE Z EVROPSKÉ PERSPEKTIVY

Dějepisné semináře Rady Evropy
podle materiálů, které jsme získali z Council for Cultural Cooperation


20. - 23. dubna 1993 - Leeuwarden, Nizozemí
VYUČOVÁNÍ HISTORII OD ROKU 1815 SE ZVLÁŠTNÍM DŮRAZEM NA NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ HRANIC
Seminář se jako každá konference Rady Evropy skládal ze dvou hlavních částí a využíval dvě formy práce:
  1. přednášky expertů na dané historické téma s následnou diskusí
  2. pracovní část skupin, jejichž členové se vyjadřovali k jednotlivým otázkám

Každá skupina byla mnohonárodní a reprezentovala velké množství rozdílných zkušeností a zájmů. Na začátku semináře byly pracovním skupinám předloženy otázky, na které měly odpovídat z hlediska svých zkušeností:

Otázka č. 1:
Kolik prostoru Vám dává vaše kurikulum (učební plány a osnovy) na seznamování s danými historickými problémy v evropském prostoru?
Účastníci se shodli na rozdílech mezi západní, střední a východní Evropou. Na první pohled je jasné, že až do nedávné doby se na evropskou perspektivu v zemích střední a východní Evropy nekladl příliš silný důraz. To se ovšem týká např. i Portugalsk. Všichni účastníci se shodli také na závěru, že je přímo nutností vidět evropskou historii v globálním kontextu.
Otázka č. 2:
Která - a zda vůbec nějaká - panevropská témata (po roce 1815) mají být zahrnuta do kurikula?
Někteří účastníci semináře považovali za nemožné shodnout se na univeerzálních tématech, která by měla být zahrnuta do každého kurikula, a to především proto, že Evropa je velice rozmanitá ( více než společná ) a témata reprezentovaná často jako panevropská byla spíše regionálního charakteru.
Na druhé straně někteří účastníci by zařadili jako panevropská témata jako např. Renesance, Reformace, průmyslová revoluce, Populační migrace, Sociální hnutí atd.
Otázka č. 3:
Jakým způsobem může pojetí a výběr obsahu do kurikula napomoci studentům porozumět sociálním a ekonomickým změnám v Evropě?
Mělo by klást důraz na historickou perspektivu, která studentům pomůže porozumět změnám odehrávajícím se ve 20. století.
Mělo by studentům zdůrazňovat, že existují různé interpretace historických událostí a je nutné objektivně a kriticky přistupovat k historickým pramenům, mělo by užívat vzdělávací materiály, které reflektují tuto rozmanitost.
Otázka č. 4:
Jak mají učitelé dějepisu podněcovat zájem studentů o evropskou historii?

Rejstřík
back
Předchozí
Zpět
Následující
Vpřed