HISTORIE VE ŠKOLE Z EVROPSKÉ PERSPEKTIVY

Dějepisné semináře Rady Evropy
podle materiálů, které jsme získali z Council for Cultural Cooperation


7. - 13. srpna 1994 - Visby, Švédsko
VIKINGOVÉ SMĚŘUJÍCÍ NA VÝCHOD
- OBJEVITELÉ ŘÍČNÍCH CEST Z BALTSKÉHO DO KASPICKÉHO MOŘE

Tak jako každý seminář zaměřený pro učitele, byl i tento z větší části věnován jednotlivým pracovním dílnám, kde účastníci semináře formulovali základní témata a k nim ekvivalentní otázky, které by jim mohly být ku pomoci v rozvíjení nových pedagogických metod ve vyučování dějepisu.

Základní dvě témata se zabývala Vikingy ve Visby a na ostrově Gotland a Skandinávci v Rusku. Z obou je zřejmé, že otázky vážící se k nim budou jednak charakteru národního a mezinárodního, ale také regionálního.

Obecné otázky byly koncipovány asi takto:

  1. Jak může studium těchto dvou témat pomoci zlepšit dovednosti studentů ve smyslu historického vnímání a porozumění historii.
  2. Jaké typy vyuč. metod by měly být použity pro tuto oblast.
  3. Jaké pomůcky by měli učitelé používat.

Na základě těchto otázek pak účastníci dílen definovali některé aspekty historie Vikingů a vikingských cest ve východním regionu a dohodli se na důležitých bodech, které by měly být součástí národního kurikula.

Dále účastníci semináře doporučili různé aktivní vyuč. metody a způsoby, jakými lze podpořit zájem žáků a studentů o historii Vikingů.


Rejstřík
back
Předchozí
Zpět
Následující
Vpřed