HISTORIE VE ŠKOLE Z EVROPSKÉ PERSPEKTIVY

Dějepisné semináře Rady Evropy
podle materiálů, které jsme získali z Council for Cultural Cooperation


11. - 14. kvetna 1994 - Delphi, Řecko
EVROPSKÉ POVĚDOMÍ VE VYUČOVÁNÍ HISTORIE

Toto sympozium v podstatě reagovalo na Vídeňskou deklaraci hlav členských států Rady Evropy z 9.10.1993. Vznik této deklarace byl vyvolán agresivním nacionalismem, xenofobií, intolerancí a totalitní ideologií - názory, které se v té době formovaly a prosazovaly v tehdejší Jugoslávii.

Vídeňská deklarace znovu upozornila na potřebu důrazně dodržovat a prosazovat parlamentní demokracii, lidská práva, právo jako zákon, akceptování a respektování minoritních skupin a souvislosti kulturního a historického dědictví s těmito aspekty.

Skupiny pracující na tomto sympoziu se shodly na určitých bodech, které musí vyučování historie důrazně prosazovat:


Rejstřík
back
Předchozí
Zpět
Následující
Vpřed