"Vzhledem k tomu, že druhá pracovní verze byla určena pouze pro potřeby ověřování tvorby školních vzdělávacích programů na pilotních školách, nebyl dán souhlas k jejímu zveřejnění. Zveřejněn k závěrečné diskuzi bude až návrh finální verze, který vznikne po zapracování všech připomínek a zkušeností z ověřování.
Harmonogram prací na tvorbě finální verze