INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 22

 

Ú v o d e m

- k rozhodujícímu kroku - školní reformě a plánu RVP - ŠVP

Začal nový rok, pokračuje diskuse o tom, jaká by měla být budoucí škola. Je zde další z řešení MŠMT - součást nového školského zákona. Ten je plný nejrůznějších návrhů nejrůznějších oblastí, ale nás nejvíce zajímá ta jedna: kdo, co a jak bude učit.

Po dvou letech utajeného řízení, kdy pokusy byly svěřeny vybraným 54 pilotním školám, se konečně v listopadu i normální učitelé a další zájemci mohli dozvědět o tom, že záchrana neutěšeného stavu našeho školství bude svěřena samotným školám a jejich učitelům. Tak to bylo mnohokrát vyjádřeno odpovědnými pracovníky a tak to napsala a vyslovila média. Naši školu spasí svoboda učitele, který bude moci konečně uplatnit svou tvořivost (jako by dosud byl poslušným naplňovatelem směrnic). Omezen bude jen cíli v podobě kompetencí - tím, jaké dovednosti má žák získat: komunikovat, srovnávat, posuzovat … Vlastní poznatky jsou podružné, neboť jak učitelé naplní heslo osnov Antické Řecko, Druhá světová válka, Evropa ve středověku atd. bude záležet jen na nich - těch schopných a vzdělaných (avšak zahrnutých množstvím prací spojených se samotnou výukou i dalšími povinnostmi), ale i těch nepříliš pro svou práci připravených nebo zaujatých učitelů, neaprobovaných i nekvalifikovaných.

Dostanou svobodu a budou moci učit co a jak budou chtít, stačí, když se na tom dohodnou s ředitelem školy. Na každé škole jinak. Zdá se, že cílem není zvyšovat vzdělání učitelů, nabízet jim moderní a době odpovídající pomůcky, odbornou literaturu a zajišťovat dobré pracovní prostředí. Naopak poslední zbytky zděděné vzdělávací sítě v podobě PC se ruší a ať se každý vzdělává kde chce, za co chce a jak chce. Že pro nové změny nejsou učitelé získáni ani na ně připraveni, zdá se nikoho nezajímá. Stejně jako neuspokojivý stav stárnoucích učitelských sborů. Také finanční obtíže nedávají do budoucna velké naděje. Vyslovili jsme své obavy - a se zlou jsme se potázali.

Nicméně je to stále na nás a hlavně na Vás, vážení kolegové - víme, že na školách nepanují idylické poměry, z vystoupení na seminářích, z dopisů i odpovědí dotazníků lze usoudit, s jakými obtížemi se mnozí setkáváte. Nicméně - tou nejhorší variantou by bylo naplnit pověst ohnutých a trpně přihlížejících učitelů. K největším výdobytkům polistopadového období patří možnost svobodně vyjadřovat své názory; to by si nikdo neměl nechat upřít.

Nezapomeňte proto dobře prostudovat poslední návrh RVP pro ZV, který VÚP zveřejňuje pouze na webu www.vuppraha.cz, a vyslovit svůj názor,
nejen v dotaznících na semináři (viz Korespondence a Agora). Věříme, že jste se vyjádřili i k 1. verzi RVP gymnázií (byli bychom rádi, kdybyste nás informovali, jak diskuse na škole probíhaly).

Děkujeme za všechna slova uznání, která jste nám v minulém roce vyslovili za to, že se snažíme tlumočit názory členů asociace a hájit především zájmy našich žáků. Pokusíme se v tomto úsilí pokračovat a neztrácíme naději, že společně s historiky se podaří postavení i podmínky historie ve škole zlepšit.

Za výbor ASUD Helena Mandelová

back