• Stručně o ASUD ČR
 • EUROCLIO - stálá konference evropských asociací učitelů dějepisu
 • Aktuality / Dějepisné aktivity
  • Vzdělávací seminář ASUD 10.11.2018
  • 15. a 16. sborník edice ASUD INSPIRACE - První světová válka, Via Carolina k dispozici DNL
  • „Cesta ke svobodě a demokracii“ (konference NIDV 20.11.2018)
  • Polsko a polsko-české souvislosti (nabídka dvouhodinového mezipředmětového projektu)
  • Jak učit o mezinárodní bezpečnosti, obraně ČR a NATO (semináře říjen-prosinec 2018; Praha: 6.12.2018)
  • Knihovna Václava Havla: Každý může změnit svět (e-learningová série o lidských právech)
  • České soudobé dějiny (kurzy Akademie Literárních novin)
  • Nová sezóna Agentury Hobit
  • Výstava Keltové v NM
  • Lípy republiky
  • Karel je King
  • Jak vyučovat o holokaustu
  • Soutěže
   • "Lidice pro 21. století"
   • Soutěž o nejvzácnější poklad z půdy - Muzeum v krabičce
   • Dějepisná olympiáda Velká Morava a soluňští bratři Cyril a Metoděj
 • Z činnosti ASUD
 • Dokumenty
 • Články
 • Publikace
  • Řada již šestnácti sborníků ASUD: Didaktické, Metodické a Historické inspirace, Oživené myšlenky...
 • Učebnice, historické materiály
  • "Hlasy XX. století" - unikátní CD k učebnici z nakladatelství Dialog
  • "XX. století o sobě - Dějiny v dokumentech"
  • "České dějiny do roku 1914 - Historie v dokumentech"
  • "Evropa do roku 1914 - Historie v dokumentech"
 • Pomůcky
 • Tipy - soutěže, výlety, vycházky, vzdělávání, ...
 • Důležité a zajímavé adresy
 • Kontakt - telefon, poštovní a e-mailové spojení, výbor

ENGLISH
English

A S U D
archivuje
WebArchiv

Portál RVP BOII ANLET PANT Moderní dějiny Jewish muzeum Terezín Lidice EUSTORY