HISTORIE VE ŠKOLE Z EVROPSKÉ PERSPEKTIVY

Dějepisné semináře Rady Evropy
podle materiálů, které jsme získali z Council for Cultural Cooperation


Říjen 1994 - Sofie, Bulharsko
HISTORIE, DEMOKRACIE A TOLERANCE V EVROPĚ:
ZKUŠENOSTI ZEMÍ V DEMOKRATICKÉ TRANFORMACI

Tento seminář bezprostředně navazoval na diskuse, které probíhaly předešlý rok v květnu v Delfách a týkaly se vyučování dějepisu a evropského vědomí. Symposium také navazovalo a reprezentovalo Deklaraci hlav států a vlád členských států Rady Evropy ve Vídni z roku 1993 a zároveň bylo příspěvkem evropské mládežnické kampaně proti rasismu, xenofobii, antisemitismu a intoleranci.

Učitelé se dohodli, že by bylo velmi užitečné stanovit určitá kritéria výuky týkající se nově otevřených problémů a zařadit je do kurikula a učebnic jako pomoc při zefektivnění výuky vzhledem k novým potřebám studentů.

V závěru ovšem stanovili několik velmi důležitých otázek, které by si před tvorbou těchto kritérií měli všichni zúčastnění položit vzhledem k tomu, zda vůbec kurikula zohledňují základní parametry pro tvorbu takovýchto kritérií. Zároveň se shodli, že je na každém ministerstvu, vzdělávací instituci a učitelích, aby zodpovědně přistupovali k těmto v podstatě znovu otevíraným problémům společnosti (jako je právě demokracie, rasismus, xenofobie, intolerance atd.) a vyvarovali se a chránili se proti jakékoliv politické manipulaci.

Otázky vytvořené na základě diskusí o tvorbě kritérií, týkající se nově otevřených problémů společnosti:

  1. Zohledňují kurikula roli historie v rozvíjejících se demokratických prvcích a toleranci?
  2. Zohledňují důležitost porozumění mezi minoritami a majoritami, mezi lidmi v Evropě a ostatními kontinenty?
  3. Vybavují studenty znalostmi o minulosti a současnosti demokracie a prezentují jim kritický pohled na informace , akceptují diversity a sociální rozdíly?
  4. Pomáhají rozvíjet dovednosti, jakými je schopnost vcítění se, kritické myšlení, porozumění různým úhlům pohledu, porozumění předsudkům, stereotypům, schopnost shromažďovat materiál z různých zdrojů, analyzovat ho a tvořit kritické závěry?
  5. Reflektují učebnice novodobé výzkumy a seznamují studenty se základními historickými liniemi? Reflektují historii z multiperspektivy ?
  6. Jsou učitelé dějepisu vyškoleni natolik, aby historii vykládali se všemi aspekty jak je uvedeno výše? Podle materiálů Rady Evropy
zpracovala Hana Marešová, Gymnázium, Praha 10

Rejstřík
back
Předchozí
Zpět
Následující
Vpřed